Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3851/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 22/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 3851/BNN-VP
V/v lập các Hội đồng tư vấn

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường;
- Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

 

Trong khi Thông tư của Bộ về khuyến nông chưa ban hành, để xét chọn, tuyển chọn kịp thời các Dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2011, Bộ yêu cầu:

1. Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường phối hợp với Trung tâm Khuyến nông quốc gia trình Bộ phê duyệt các Hội đồng tư vấn xét chọn, tuyển chọn các Dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2011 – 2015 (trước ngày 07/12/2010). Tuỳ theo số lượng Dự án trong một lĩnh vực (chương trình) có thể lập nhiều hơn 1 Hội đồng.

2. Việc tổ chức bóc các hồ sơ đăng ký, lập danh sách hồ sơ, do một tổ chức gồm đại diện của Trung tâm Khuyến nông quốc gia làm tổ trưởng và đại diện của Vụ Khoa học công nghệ và Công nghệ tham gia; tổ chức vào ngày 16/12/2010. Trung tâm Khuyến nông quốc gia báo cáo cho Bộ danh sách hồ sơ đã nộp và danh sách các dự án không có hồ sơ nộp trong ngày 17/12/2010;

3. Các Hội đồng tư vấn làm việc từ ngày 17/12/2010. Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Khuyến nông quốc gia trình Bộ kết quả phiên họp của các Hội đồng và trình Bộ danh sách trúng tuyển để được Bộ phê duyệt trước 30/12/2010.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Nguyễn Thị Xuân Thu (để báo cáo);
- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3851/BNN-VP ngày 22/11/2010 về lập các Hội đồng tư vấn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.090

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!