Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 383/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 16/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 383/BNN-HTQT
V/v: Phê duyệt đề cương xây dựng Chiến lược Tam nông cho Lào trong khuôn khổ hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam – Lào

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và PTNT được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nông Lâm nghiệp Lào, thực hiện dự án “Xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân (Tam nông) nước CHDCND Lào” (theo Hiệp định hợp tác về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào ký ngày 8/1/2009). Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp vốn để Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng đề cương dự án (công văn số 2383/BKH-KTĐN ngày 10/4/2009), làm căn cứ trình Chính phủ xem xét và cấp vốn xây dựng Chiến lược Tam nông cho Lào.

Đề cương dự án “Xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân (Tam nông) nước CHDCND Lào” đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho Viện Chiến lược Chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn phối hợp với Viện Nghiên cứu Nông Lâm Quốc gia Lào xây dựng. Đề cương đã được lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính) và các đơn vị chức năng trong Bộ, và đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định và phê duyệt.

Bộ Nông nghiệp và PTNT xin gửi kèm theo đây Đề cương dự án (kèm theo Bản giải trình đối với ý kiến đề xuất của các Bộ, ngành và đơn vị trong Bộ, và Biên bản thẩm định Đề cương dự án), đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét và trình Chính phủ phê duyệt cấp vốn để triển khai thực hiện dự án từ năm 2011, với nội dung cụ thể như sau:

- Tên dự án: Xây dựng Chiến lược Phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

- Mục tiêu dự án: giúp Bộ Nông Lâm nghiệp Lào xây dựng một chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân (Tam Nông) chi tiết cho Lào. Các mục tiêu cụ thể của dự án: (i) Đánh giá bối cảnh phát triển Tam Nông của Lào; (ii) Đánh giá thực trạng Tam Nông Lào; (iii) Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về Tam Nông; (iv) Xây dựng tầm nhìn và quan điểm chính sách cho Tam Nông Lào; và (v) Xây dựng các giải pháp thực hiện Tam Nông Lào.

- Thời gian thực hiện: 1,5 năm (2/2011 – 6/2012).

- Kinh phí dự án: 5 tỷ đồng (từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào).

Đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét và trình Chính phủ phê duyệt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (Vụ QHQT);
- Các Bộ KH&ĐT, TC;
- Viện CSCL PTNNNT;
- Lưu VT, HTQT (HH-07).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 383/BNN-HTQT ngày 16/02/2011 phê duyệt đề cương xây dựng Chiến lược Tam nông cho Lào trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam – Lào do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.360

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198