Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 377/BNN-BVTV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 15/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 377/BNN-BVTV
V/v: Kinh phí hỗ trợ chống dịch VL, LXL, LSĐ cho tỉnh Nghệ An năm 2010

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được Phiếu chuyển văn bản số 2021/PCVB-VPCP ngày 15/12/2010 của Văn phòng Chính phủ cùng Tờ trình số 7731/TTr-UBND ngày 07/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen hại lúa năm 2010. Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Về kinh phí phòng trừ dịch bệnh lùn sọc đen vụ Xuân năm 2010: Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ số tiền là 10.981 triệu đồng tại Tờ trình số 3411/TTr-UBND-NN ngày 10/6/2010, trong đó kinh phí mua nilon phủ mạ là 5.761 triệu đồng, kinh phí mua thuốc BVTV phun phòng cho mạ và phun trừ rầy là 5.220 triệu đồng. Đề nghị tỉnh Nghệ An thực hiện theo công văn số 2123/BNN-BVTV ngày 06/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và công văn số 6063/VPCP-KTTH ngày 26/8/2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về việc sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương để thực hiện các nội dung trên.

2. Về kinh phí phòng trừ dịch bệnh lùn sọc đen vụ Hè Thu 2010: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị hỗ trợ 21.721 triệu đồng. Do dịch bệnh diễn ra trong thời điểm miền Trung gặp thiên tai, bão lũ, tỉnh tập trung chống dịch, Ủy ban nhân dân tỉnh chưa có Tờ trình đề nghị nên chưa có sự phê duyệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về số lượng, chủng loại thuốc bảo vệ thực vật được mua tại địa phương theo Khoản 1, Điều 3 của Quyết định 1459/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế mua thuốc bảo vệ thực vật phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ngân sách Trung ương xem xét và quyết định về việc hỗ trợ kinh phí mua thuốc bảo vệ thực vật vụ Hè Thu năm 2010 cho tỉnh Nghệ An.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- UBND tỉnh Nghệ An;
- Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 377/BNN-BVTV ngày 15/02/2011 về kinh phí hỗ trợ chống dịch vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen cho tỉnh Nghệ An năm 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.393

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.53.185