Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3678/UB-ĐT ngày 31/10/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự toán công tác chuẩn bị đầu tư (đối với trường hợp giá trị dự toán vượt kế hoạch vốn được giao)

Số hiệu: 3678/UB-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 31/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3678/UB-ĐT
V/v phê duyệt dự toán  công tác chuẩn bị đầu tư đối với trường hợp giá trị dự toán vượt kế hoạch vốn được giao

, ngày 31 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

 

 - Giám đốc Sở Ban ngành,
 - Chủ tịch UBND các Quận - Huyện.

Qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư chuẩn bị xây dựng và ý kiến  đề nghị của các sở ngành nhằm giải quyết vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư đẩy mạnh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nay đến cuối năm 2002, Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1.  Đối với trường hợp giá trị dự toán công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án đầu tư thuộc nhóm B, C trên địa bàn thành  phố Hồ Chí Minh do chủ đầu tư trình Sở Xây dụng duyệt, vượt kế hoạch vốn được giao, uỷ ban nhân dân thành phố uỷ  quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng xem  xét, thẩm định, phê duyệt để các chủ đầu tư có  cơ sở triển khai các bước tiếp theo, trong khi chờ đợi điều chỉnh  kế hoạch vốn.

2. Trên cơ sở quyết định phê duyệt dự toán nêu trên Sở Xây dựng. Giao sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tham mưu  cho Uỷ ban  nhân dân thành phố điều chỉnh kế hoạch vốn cho phù hợp.

3. Trước mắt, Sở Tài chánh-Vật giá, Kho bạc Nhà nước thành phố thực hiện việc cấp phát căn cứ vào quyết định đã phê duyệt kế hoạch vốn của Uỷ ban nhân dân thành phố và quyết định đã phê duyệt dự toán công tác chuẩn bị đầu tư của Sở xây dựng. Phần vốn chênh lệch sẽ cấp phát tiếp khi có quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Trong quá trình  tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan đơn vị cần liên hệ với các ngành chức năng để cùng tổng hợp ý kiến báo cáo đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, giải  quyết./.

 

TM UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHVũ Hùng Việt

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3678/UB-ĐT ngày 31/10/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự toán công tác chuẩn bị đầu tư (đối với trường hợp giá trị dự toán vượt kế hoạch vốn được giao)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.789
DMCA.com Protection Status