Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3678/BNV-VP về thực hiện nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 3678/BNV-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Xuân Bình
Ngày ban hành: 09/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3678/BNV-VP
V/v thực hiện nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2006

 

Kính gửi:

- Vụ Tổ chức – Biên chế;
- Vụ Công chức – Viên chức;
- Vụ Chính quyền địa phương;
- Vụ Tổ chức phi Chính phủ.

 

Ngày 30 tháng 9 năm 2006, Văn phòng Chính phủ có báo cáo tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XI tính đến ngày 29 tháng 9 năm 2006 (văn bản số 5495/BC-VPCP) gửi các thành viên Chính phủ.

Thừa lệnh Bộ trưởng, đề nghị các đơn vị:

1. Đối với các văn bản các đơn vị tham mưu giúp Bộ trưởng soạn thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa ban hành, các đơn vị rà soát lại tiến độ, chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị có liên quan để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng.

2. Đối với các văn bản Bộ phải trình trong quý IV năm 2006 và đầu năm 2007, đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo văn bản, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo chương trình công tác của Chính phủ.

Văn phòng xin thông báo và gửi kèm bản phụ lục các văn bản Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng nhưng chưa ban hành và các văn bản Bộ sẽ trình trong thời gian tới để các đơn vị biết và tổ chức thực hiện, kết quả báo cáo Bộ trưởng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu TH, VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG  
Nguyễn Xuân Bình  

 

PHỤ LỤC

1. Dự thảo các văn bản Bộ đã trình Chính phủ:

Stt

Tên đề án, văn bản

Đơn vị thực hiện

Tình hình xử lý

1

Nghị định về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức

Vụ CCVC

Đang trình TTg ký ban hành

2

Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh

Vụ TCPCP

Đang xin ý kiến thành viên CP

3

Nghị định về tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn bảo vệ môi trường.

Vụ TCBC

Đang biên tập lại

2. Các văn bản Bộ sẽ trình Chính phủ trong thời gian tới:

Stt

Tên đề án, văn bản

Đơn vị thực hiện

Thời hạn trình

1

Nghị định ban hành danh mục các vị trí công tác cần chuyển đổi của cán bộ, công chức

Vụ CCVC

Tháng 12/2006

2

Nghị định quy định về thời hạn cán bộ, công chức, viên chức được phép kinh doanh trong lĩnh vực mà mình trước đây có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ

Vụ CCVC

Tháng 12/2006

3

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên

Vụ CCVC

Quý IV/2006

4

Nghị định quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức; trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Vụ CCVC

Quý IV/2006

5

Nghị định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong việc tham mưu, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, trình, thông qua, ký, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật.

Vụ CCVC

Quý I/2007

6

Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Vụ CQĐP

Quý IV/2006

7

Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Vụ CQĐP

Quý IV/2006

8

Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã

Vụ CQĐP

Quý IV/2006

 

 

VĂN PHÒNG

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3678/BNV-VP ngày 09/10/2006 về thực hiện nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


959

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.3.192
server250