Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 365/CP-CN ngày 08/04/2002 của Chính phủ về vị trí xây dựng cảng nhà máy đạm và dịch vụ tổng hợp dầu khí (Bà Rịa-vềng Tàu)

Số hiệu: 365/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 365/CP-CN
V/v vị trí xây dựng cảng nhà máy đạm và dịch vụ tổng hợp dầu khí (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,
- Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 652/GTVT-KHĐT ngày 04 tháng 3 năm 2002); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8674/BKH-CSHT ngày 20 tháng 12 năm 2001); Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (công văn số 4336/UB.VP ngày 30 tháng 10 năm 2001 và số 1073/UB.VP ngày 26 tháng 3 năm 2002); Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (công văn số 1192/CV-ĐTPT ngày 18 tháng 3 năm 2002) về phương án chọn địa điểm xây dựng cảng phục vụ cho Nhà máy sản xuất phân đạm Phú Mỹ và dịch vụ dầu khí tổng hợp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc phương án địa điểm xây dựng cảng phục vụ cho Nhà máy sản xuất phân đạm Phú Mỹ và dịch vụ dầu khí tổng hợp là khu vực phía thượng lưu cảng của Công ty trách nhiệm hữu hạn cảng Quốc tế Thị Vải. Các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu về tiến độ xây dựng Nhà máy sản xuất phân đạm Phú Mỹ.

- Đối với việc mở rộng cảng Phú Mỹ thuộc Công ty liên doanh Bà Rịa - Serece về phía hạ lưu, yêu cầu thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 365/CP-CN ngày 08/04/2002 của Chính phủ về vị trí xây dựng cảng nhà máy đạm và dịch vụ tổng hợp dầu khí (Bà Rịa-vềng Tàu)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.035
DMCA.com Protection Status