Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3644/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 28/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3644/LĐTBXH-TL
V/v: vận dụng xếp hạng công ty
đối với A0, A1, A2, A3

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi: Tổng công ty điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 5203/CV-EVN-LĐTL ngày 10/10/2005 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) và 03 đơn vị trực thuộc gồm Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc, miền Nam, miền Trung (A1, A2, A3) là các đơn vị đặc thù, giữ vị trí quan trọng trong việc bảo đảm an toàn hệ thống điện quốc gia nhưng chưa có tiêu chuẩn xếp hạng. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thỏa thuận để Tổng công ty Điện lực Việt Nam tạm thời xếp hạng I đối với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và xếp hạng II đối với 03 Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc, miền nam và miền Trung theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ đến hết năm 2006.

Trong năm 2006, đề nghị Tổng công ty Điện lực Việt Nam tiến hành xây dựng tiêu chuẩn, trình Liên Bộ ban hành để xếp hạng chính thức cho các Trung tâm Điều độ Hệ thống điện nêu trên vào năm 2007.

2/ Tiền lương và phụ cấp chức vụ đối với viên chức quản lý các Trung tâm Điều độ Hệ thống điện nêu trên được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP và Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính kể từ ngày Tổng công ty Điện lực Việt Nam ra quyết định tạm xếp hạng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Điện lực Việt Nam biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TL(3).

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3644/LĐTBXH-TL ngày 28/10/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp hạng công ty

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.443

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.173.144