Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3541/BNN-ĐMDN đề nghị phê duyệt kế hoạch tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên biển Việt Nam của Tổng công ty thủy sản Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3541/BNN-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Thị Hoàn
Ngày ban hành: 27/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3541/BNN-ĐMDN
V/v đề nghị phê duyệt kế hoạch tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên biển Việt Nam của TCTy thủy sản Việt Nam.

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty TNHH MTV.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được tờ trình 620/TTr-TSVN-KHTH ngày 04/7/2012 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để có đủ căn cứ xem xét phê duyệt đề nghị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam cung cấp bổ sung các hồ sơ tài liệu sau:

- Thông tư 70/2011/TT-BQP ngày 27/4/2011 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kế hoạch 153/KH-HĐ ngày 03/9/2009 giữa Bộ Tư lệnh hải quân với Tổng công ty Hải sản Biển Đông (cũ); Kế hoạch Hiệp đồng số 741/KH-BCH-TCTCTHSBD ngày 29/12/2009 giữa Ban chỉ huy Vùng 2 Hải quân với Tổng công ty Hải sản Biển Đông (cũ). {đối với các tài liệu này, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam cần phối hợp với bên quân đội để chuyển đối tác ký kết hiệp đồng với bên quân đội theo pháp nhân mới hiện nay là Tổng công ty Thủy sản Việt Nam}.

- Văn bản của cơ quan quân đội có thẩm quyền yêu cầu Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Công ty TNHH MTV Dịch vụ khai thác hải sản Biển Đông) là đơn vị dự bị thường xuyên (hoặc là đơn vị dự bị trong năm 2012) tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam khi được huy động.

Ngoài các văn bản căn cứ pháp lý nêu trên, đề nghị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam tính toán xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng tàu trên cơ sở giải trình các căn cứ tính toán cụ thể, hoàn thiện hồ sơ và gửi về Bộ (Ban Đổi mới và Quản lý DNNN) để tổ chức xem xét phê duyệt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Văn Tám (b/c);
- Công ty TNHH MTV DV KT HS BĐ;
- Lưu: VT, ĐMDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG – TRƯỞNG BAN
PHÓ VỤ TRƯỞNG – PHÓ TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN
Lê Thị Hoàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3541/BNN-ĐMDN đề nghị phê duyệt kế hoạch tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên biển Việt Nam của Tổng công ty thủy sản Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.850

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.136.29