Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 354/TTg-CN về việc dự án đường dây 500kV Quảng Ninh-Hiệp Hòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 354/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 11/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 354/TTg-CN
V/v Dự án đường dây 500kV Quảng Ninh-Hiệp Hòa

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (công văn số 5846/TTr-EVN-TĐ ngày 02 tháng 11 năm 2007); ý kiến của Bộ Công Thương (công văn số 0659/BCN-NL ngày 21 tháng 01 năm 2008) về việc điều chỉnh tiến độ đầu tư Dự án đường dây 500kV Quảng Ninh-Hiệp Hòa (2 mạch), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép điều chỉnh tiến độ đầu tư xây dựng Dự án công trình đường dây 500kV Quảng Ninh-Hiệp Hòa với quy mô hai mạch để vận hành trong giai đoạn 2011-2015.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm phê duyệt và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện Dự án nêu trên theo các bước: tiến hành xây dựng đường dây 500kV trước, hoàn chỉnh việc treo dây hai mạch, lắp đặt thiết bị một ngăn lộ tại mỗi đầu các trạm 500kV Quảng Ninh và Hiệp Hòa, đấu nối tắt để vận hành một mạch ở giai đoạn đầu; đầu tư thiết bị ngăn lộ thứ 2 tại các trạm 500kV Quảng Ninh và Hiệp Hòa để vận hành mạch 2 khi có nhu cầu.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang có trách nhiệm phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, di dân, tái định cư cho các hộ dân thuộc đối tượng của dự án theo đúng quy định của pháp luật.

3. Bộ Công Thương có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan giải quyết khó khăn trong quá trình thực hiện dự án để đảm bảo tiến độ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Khoa học và CN, Tài nguyên và MT, Nông nghiệp và PTNT;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: TH, NN, KTTH, QHQT, ĐP; Website CP;
- Lưu: VT, CN (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 354/TTg-CN về việc dự án đường dây 500kV Quảng Ninh-Hiệp Hòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.518
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156