Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3508/VPCP-ĐMDN ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ về việc Điều chuyển DNNN

Số hiệu: 3508/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Minh Thông
Ngày ban hành: 16/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3508/VPCP-ĐMDN
V/v Điều chuyển DNNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2003

 

Kính gửi:  

- Bộ Xây dựng
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định (tờ trình số 27/TT-UB ngày 26 tháng 6 năm 2003) và ý kiến của Bộ Xây Dựng (công văn số 102914/BXD ngày 12 tháng 6 năm 2003) về việc chuyển Công Ty sản xuất vật liệu xây dựng và Xây lắp Bình Định làm công ty con trong mô hình Công ty Mẹ- Công ty con của Công ty Đầu tư xây dựng và Xuất khẩu Việt Nam; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc chuyển Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng và Xây lắp Bình Định(thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định) về làm công ty con trong mô hình Công ty Mẹ- Công ty con của công ty Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam (thuộc Bộ Xây dựng) và thực hiện cổ phần hoá vào năm 2005, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định và Bộ Xây dựng thực hiện việc điều hành chuyển doanh nghiệp nhà nước nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Minh Thông

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3508/VPCP-ĐMDN ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ về việc Điều chuyển DNNN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.644
DMCA.com Protection Status