Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 35/ĐMDN ngày 14/05/2003 của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp về việc giải quyết chế độ đối với người lao động

Số hiệu: 35/ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Người ký: Nguyễn Minh Thông
Ngày ban hành: 14/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 35/ĐMDN
V/v giải quyết chế độ đối với người lao động

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi:

- Ban Giám đốc Công ty Liên doanh trách nhiệm Hữu hạn Hải Hà- KOTOBUKI

 

Trả lời đơn kiến nghị của đại diện Lãnh đạo và  Công đoàn Công ty Liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Hải Hà- KOTOBUKI về việc giải quyết chế độ đối với người lao động khi thực hiện cổ phần hoá Công ty bánh kẹo Hải Hà, Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp có ý kiến như sau:

Theo quy định của Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần; người lao động đang làm việc trong Công ty Liên doanh trách nhiệm hữu hạn Hải Hà-KOTOBUKI không thuộc đối tượng được mua cổ phần ưu đãi khi Công ty Bánh Kẹo Hải Ha` cổ phần hoá (Điều 27), Tuy nhiên, họ có quyền mua cổ phần theo giá không ưu đãi theo quy định tại Khoản 4, Điều 23 và Điều 24.

Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu những ý kiến của Quý vị để tổng hợp chung về những vấn đề nảy sinh  trong thực tiễn khi triển khai thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước.

Xin thông báo để Quý vị  được biết./.

 

 

KT TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
 PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Minh Thông

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 35/ĐMDN ngày 14/05/2003 của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp về việc giải quyết chế độ đối với người lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.935
DMCA.com Protection Status