Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3488/VPCP-QHQT thống nhất trình tự, thủ tục trình đàm phán, ký và phê chuẩn điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3488/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3488/VPCP-QHQT
V/v Thống nhất trình tự, thủ tục trình đàm phán, ký và phê chuẩn các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (các văn bản số 1040/BNG-LPQT ngày 30 tháng 3 năm 2012 và số 1446/BNG-LPQT ngày 02/5/2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Ngoại giao có văn bản hướng dẫn các cơ quan đề xuất đàm phán, ký điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp nghiêm túc thực hiện trình tự, thủ tục trình về việc đàm phán, ký, phê chuẩn các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp theo quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005.

2. Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan đang chủ trì thực hiện điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp có hiệu lực đối với Việt Nam chủ động nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ việc ký Hiệp định mới thay thế, hoặc Nghị định thư sửa đổi, bổ sung điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp đang có hiệu lực, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng tăng của công tác tương trợ tư pháp ở nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế hiện nay.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Ngoại giao biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- Các Bộ: Công an, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
 các Vụ: TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 25

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3488/VPCP-QHQT thống nhất trình tự, thủ tục trình đàm phán, ký và phê chuẩn điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.339
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112