Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3409/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3409/TCHQ-GSQL
v/v đăng ký hợp đồng gia công và làm thủ tục XNK hàng may mặc lâu dài tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi: UBND Tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 963/UB ngày 10/6/2005 của UBND tỉnh Phú Yên về đề nghị cho phép Công ty May XNK Phú Yên được đăng ký hợp đồng gia công và làm thủ tục XNK hàng may mặc lâu dài tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Quyết định 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: việc làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công được thực hiện tại một Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cơ sở sản xuất đang thực hiện hợp đồng gia công hoặc nơi có trụ sở của doanh nghiệp (trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh). Trường hợp tại địa phương đó không có tổ chức Hải quan, doanh nghiệp được chọn một đơn vị Hải quan thuận tiện nhất để làm thủ tục hải quan. Quy định này vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa thuận lợi cho công tác quản lý của cơ quan Nhà nước.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có Chi cục Hải quan Phú yên và mới chỉ có 10 doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan tại đây. Trong khi đó, tại Chi cục hải quan quản lý hàng gia công thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đang quá tải về số lượng doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan.

Vì vậy, nếu Công ty May XNK Phú yên không có chi nhánh, cơ sở sản xuất tại TP. Hồ Chí Minh thì phải làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Phú Yên theo đúng Quyết định 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đối với các hợp đồng gia công của Công ty May XNK Phú Yên đã đăng ký tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thì được tiếp tục làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan này cho đến khi kết thúc hợp đồng.

Đề nghị UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo Chi cục Hải quan Phú Yên thuộc Cục Hải quan Bình Định thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, không gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan xin trả lời để Quý Ủy ban được biết.

 

Nơi nhận
- Như trên:
- Cty May XNK Phú Yên;
- Cục HQ Bình Định;
- Lưu: VT, GSQL(2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3409/TCHQ-GSQL ngày 24/08/2005 ngày 24/08/2005 về đăng ký hợp đồng gia công và làm thủ tục XNK hàng may mặc lâu dài tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.816

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!