Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 338/BNN-CB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hồ Xuân Hùng
Ngày ban hành: 10/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 338/BNN-CB
V/v: xây dựng phương án lồng ghép mua muối và sản xuất, cung ứng muối iốt

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại văn bản số 500/VPCP-KTN ngày 24/01/2011 về việc xây dựng phương án lồng ghép mua muối và sản xuất muối iốt cho đối tượng chính sách, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Tổng công ty Lương thực miền Bắc thực hiện nội dung sau:

1. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành có liên quan, Tổng công ty khẩn trương xây dựng phương án lồng ghép mua muối và sản xuất muối iốt cho đối tượng chính sách để thẩm định trước ngày 25/02/2011 trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Trong phương án cần phân tích, đánh giá cụ thể tình hình thực tế về sản xuất, cung ứng và sử dụng muối iốt tại vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Đánh giá những mặt được và chưa được, đề xuất giải pháp đảm bảo được mục tiêu:

- Hỗ trợ thu mua muối do diêm dân sản xuất ra hàng năm để giúp ổn định sản xuất và đảm bảo được cuộc sống người dân.

- Cung cấp đủ muối iốt cho người dân vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc từ nguồn kinh phí hỗ trợ người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn (Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009) góp phần đáp ứng nhu cầu cho người dân phòng chống các rối loạn do thiếu hụt iốt, giảm tỷ lệ mắc bệnh đần độn, bướu cổ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Lưu: VT, CB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 338/BNN-CB ngày 10/02/2011 về xây dựng phương án lồng ghép mua muối và sản xuất, cung ứng muối iốt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.596

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.53.185