Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3326/UB-VX ngày 27/09/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện các quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố về hoạt động quảng cáo, khiêu về, karaoke

Số hiệu: 3326/UB-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 27/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3326/UB-VX
V/v triển khai thực hiện các quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố về hoạt động quảng cáo, khiêu vũ, karaoke

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2002

 

Kinh gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ngành:
+ Sở Văn hoá và Thông tin
+ Sở Kế hoạch và đầu tư
+ Sở Thương mại
+ Sở Y tế
+ Sở Du lịch
+ Kiến trúc sư trưởng thành phố
+ Công an thành phố
- Uỷ ban nhân dân các quận - huyện

Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 105/2002/QĐ-UB ngày 24/9/2002 quy định về quản lý tổ chức và hoạt động khiêu vũ nơi công cộng; quyết định số 106/2002/QĐ-UB ngày 24/9/2002 quy định về quản lý tổ chức và hoạt động karaoke nơi công cộng và quyết định số 108/2002/QĐ-UB ngày 25/9/2002 quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ  Chí Minh.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định trên, Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ tướng các Sở-Ngành thành phố có liên quan và Uỷ ban nhân dân các quận-huyện tập trung thực hiện các biện pháp cụ thể như sau:

1. Sở Văn hoá và Thông tin phối hợp với Uỷ ban nhân dân quân- huyện tổ chức phổ biến, triển khai ngay nội dung các quyết định nêu trên đến các đối tượng hoạt động kinh doanh dịch vụ các lĩnh vực này trên địa bàn thành phố.

2. Đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời, thực hiện ngay việc ngưng cấp mới và gia hạn Giấy phép thực hiện quảng cáo các phương tiện quảng cáo bằng panô bao quanh mặt tiền các công trình, trên sân thượng, nóc các cao ốc, chợ, các công trình kiến trúc lịch sử văn hoá, tại các đầu cầu, các giao lộ,vòng xoay, khu vực trung tâm thành phố làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

3. Sở Văn hóa và Thông tin phối hợp với Kiến trúc sư trưởng thành phố trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt:

+ Quy hoạch quảng cáo màn hình điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005 (trong tháng 10/2002)

+ Quy hoạch địa điểm lắp đặt các phương tiện tuyên truyền cổ động chính trị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005 (trong tháng 10/2002).

4. Uỷ ban nhân dân các quận huyện tiếp tục thực hiện định hướng quy hoạch đến cuối năm 2003 trên các lĩnh vực sau, trình Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt:

+ Quy hoạch về địa điểm lắp đặt các phương tiện quảng cáo ngoài trời trên địa bàn.

+ Quy hoạch các ngành nghề kinh doanh dịch vụ nhạy cảm thuộc lĩnh  vực văn hoá - xã hội trên địa bàn (các ngành nghề được nêu tại Chỉ thị số 17/CT-UB ngày 02/7/2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố)

Trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện nội dung này căn cứ theo chỉ đạo của Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 277/TB-VP ngày 03/9/2002 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố.

5. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày họp xét duyệt quy hoạch trên địa bàn quận-huyện, Sở Văn hoá và Thông tin có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến của các Sở - ngành liên quan và kết luận chỉ đạo của Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp, dự thảo quyết định trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét ban hành quy hoạch về quảng cáo ngoài trời và các loại hình hoạt động dịch vụ văn hoá - xã hội trên địa trình quận - huyện, để các quận huyện triển khai thực hiện./.

 

TM UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3326/UB-VX ngày 27/09/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện các quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố về hoạt động quảng cáo, khiêu về, karaoke

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.081

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211