Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3294/BNN-KHCN chuẩn bị hồ sơ xét chọn đề tài, dự án bắt đầu từ 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3294/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Văn Bầm
Ngày ban hành: 11/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3294/BNN-KHCN
V/v: Chuẩn bị hồ sơ xét chọn đề tài, dự án bắt đầu từ 2013

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi: Các đơn vị nghiên cứu triển khai

Tại Quyết định số 1625/QĐ-BNN-KHCN ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ giai đoạn 2013-2017, trong đó một số đề tài và dự án SXTN thử nghiệm giao trực tiếp cho các đơn vị theo hình thức xét chọn (Quyết định và Danh mục kèm theo).

Đề nghị đơn vị có đề tài, dự án xét chọn cử cán bộ chủ trì chuẩn bị hồ sơ theo quy định, bao gồm:

- Thuyết minh đề tài, dự án (mẫu B1-TMTTĐT-BNN đối với đề tài; mẫu B5-TMDA-BNN đối với dự án SXTN) kèm theo Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án (biểu B8-ĐONTC-BNN);

- Dự toán kinh phí đề tài theo Bảng 1,2,3,4 và 5 (phụ lục kèm theo thông báo tuyển chọn tại Website: http://www.mard.gov.vn và http://www.vnast.gov.vn;

- Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký thực hiện đề tài, dự án (biểu B6-LLTC-BNN);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì và cán bộ tham gia chính, trong đó liệt kê tên và cấp quản lý đề tài, dự án đã và đang chủ trì, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (biểu B7-LLCN-BNN)

- Văn bản xác nhận của tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện đề tài, dự án (biểu B9-PHNC-BNN), (nếu có);

- Văn bản pháp lý chứng minh năng lực huy động vốn từ nguồn khác (nếu có).

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn phải được đóng kiện có dấu niêm phong, Thông tin bắt buộc ghi trên bìa ngoài của Hồ sơ:

- Tên đề tài, dự án

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án

- Họ và tên của cá nhân chủ trì và danh sách người tham gia

- Liệt kê tài liệu, văn bản có trong hồ sơ

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bản gốc và 10 bản sao

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 16h00 ngày 15 tháng 8 năm 2012

Hồ sơ phải nộp đúng hạn theo thời gian trên, ngày nhận hồ sơ là ngày ghi của dấu Bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của văn thư

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Phòng 101 nhà A9

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Lê Văn Bầm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3294/BNN-KHCN chuẩn bị hồ sơ xét chọn đề tài, dự án bắt đầu từ 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.439

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241