Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3280/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 14/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3280/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 3280/VPCP-KTTH NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIÁ TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI THUỐC LÁ ĐIẾU SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

Kính gửi

- Bộ Tài chính,
- Bộ Công nghiệp,
- Ban Vật giá Chính phủ

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số 5207 TC/TCT ngày 30 tháng 5 năm 2002) và của Bộ Công nghiệp (Công văn số 687/CV-TCKT ngày 28 tháng 2 năm 2002), về giá bán tối thiểu và giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước là giá bán của cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 6 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp cơ sở sản xuất thuốc lá vi phạm quy định về giá bán tối thiểu thuốc lá bao sản xuất trong nước (theo Quyết định số 08/2002/QĐ-BVGCP ngày 24 tháng 01 năm 2002 của Ban Vật giá Chính phủ), thì bị xử lý vi phạm trong lĩnh vực giá cả theo quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Văn Trọng Lý

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3280/VPCP-KTTH ngày 14/06/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.270

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.116.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!