Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3267/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 14/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3267/VPCP-KTTH
V/v tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng của Công ty Du lịch Hương Giang

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa - Thông tin, Công an, Thương mại,
- Tổng cục Du lịch,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Về đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (công văn số 1267/TC-UB ngày 5 tháng 6 năm 2002), về việc cho phép Công ty Du lịch Hương Giang được tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại khách sạn Hương Giang và Khu du lịch biển Lăng Cô, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc Công ty Du lịch Hương Giang được tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại khách sạn Hương Giang và Khu du lịch Biển Lăng Cô.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo Công ty du lịch Hương Giang lập đề án về tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3267/VPCP-KTTH ngày 14/06/2002 ngày 14/06/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng của Công ty Du lịch Hương Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.109

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.72.180