Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 326/CP-CN ngày 29/03/2002 của Chính phủ về việc chỉ định thầu Gói số 1 - Tư vấn TK các hạng mục thoát nước mưa và các hàng mục còn lại (phần cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè) và lập hồ sơ mời thầu của Dự án Vệ sinh môi trường TP.Hồ Chí Minh

Số hiệu: 326/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 326/CP-CN
V/v: chỉ định thầu Gói số 1 -Tư vấn TK các hạng mục thoát nước mưa và các hạng mục còn lại (phần cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè) và lập hồ sơ mời thầu của Dự án Vệ sinh môi trường TP Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (các công văn số 4207/UB-ĐT ngày 21 tháng 11 năm 2001; số 353/UB-ĐT ngày 31 tháng 1 năm 2002; số 454/UB-ĐT ngày 06 tháng 2 năm 2002) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1331 BKH/VPXT ngày 05 tháng 3 năm 2002) về chỉ định thầu Gói số 1 - Tư vấn TK các hạng mục thoát nước mưa và các hạng mục còn lại (phần cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè) và lập hồ sơ mời thầu của Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh (Lưu vực kênh Nhiêu lộc - Thị Nghè), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận các nội dung giải trình của Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 353/UB-ĐT ngày 31 tháng 01 năm 2002 để làm cơ sở cho việc chỉ định thầu gói thầu số 1.

2. Chấp thuận chỉ định Công ty Tư vấn Camp Dresser & McKee International (CDM) Mỹ thực hiện gói thầu nêu trên với giá trị hợp đồng trọn gói là 2.245.414 USD (bao gồm cả thuế), thời gian thực hiện là 11 tháng, theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn nêu trên.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt nội dung hợp đồng và chỉ đạo việc thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 326/CP-CN ngày 29/03/2002 của Chính phủ về việc chỉ định thầu Gói số 1 - Tư vấn TK các hạng mục thoát nước mưa và các hàng mục còn lại (phần cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè) và lập hồ sơ mời thầu của Dự án Vệ sinh môi trường TP.Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.882
DMCA.com Protection Status