Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3225/VPQCP-NN của Văn phòng chính phủ về việc tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và QĐ số 72-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

Số hiệu: 3225/VPQCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 20/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3225/VPQCP-NN

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 3225/VPCP-NN NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ VIỆC TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ QĐ SỐ 72-HĐBT CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG (NAY LÀ CHÍNH PHỦ)

Kính gửi:

- Uỷ Ban Dân tộc và Miền núi,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Uỷ ban Dân tộc và miền núi (tờ trình số 620/UBDTMN- TH ngày 25 tháng 6 năm 1999) về đề cương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 27 tháng 11 năm 1989 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách lớn phát triển kinh tế - xã hội miền núi và Quyết định số 72- HĐBT ngày 13 tháng 3 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về một số chủ trương, chính sách cụ thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi, Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Uỷ ban dân tộc và Miền núi về nội dung đề cương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 72-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

2. Giao Uỷ ban Dân tộc và Miền núi chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức, chỉ đạo việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 27 tháng 11 năm 1989 của Bộ Chính trị và Quyết định số 72-HĐBT ngày 13 tháng 3 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ở các Bộ, ngành, các tỉnh miền núi và có miền núi, theo nội dung của đề cương trên.

 

Nguyễn Công Sự

(Đã ký)

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3225/VPQCP-NN của Văn phòng chính phủ về việc tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và QĐ số 72-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.070
DMCA.com Protection Status