Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3220/BKH/VPXT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trần Xuân Giá
Ngày ban hành: 23/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3220/BKH/VPXT
Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2002/NQ-CP ngày 24/4/2002 của Chính phủ đối với nội dung liên quan tới công tác đấu thầu

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2002

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 24/4/2002 Chính phủ đã có Nghị quyết số 05/2002/NQ-CP về một số giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2002. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc triển khai thực hiện nội dung liên quan tới công tác đấu thầu được nêu tại Điểm 5 Mục II của Nghị quyết nêu trên như sau:

1. Đối với các gói thầu tư vấn thuộc các dự án Nhóm B và C, căn cứ kế hoạch đấu thầu của dự án được người có thẩm quyền phê duyệt, chủ dự án tự quyết định và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật toàn bộ các nội dung liên quan đến chỉ định thầu. Theo quy định này, chủ dự án tự chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu, nhưng phải dựa trên cơ sở xác định rõ 3 nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ:

- Lý do chỉ định thầu.

- Kinh nghiệm và năng lực về mặt kỹ thuật, tài chính của nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu.

- Giá trị và khối lượng đã được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ cho chỉ định thầu.

2. Để việc chỉ định thầu tư vấn thuộc các dự án Nhóm B và C đảm bảo chất lượng, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tăng cường kiểm tra việc chỉ định thầu tư vấn của các chủ dự án.

Trần Xuân Giá

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3220/BKH/VPXT ngày 23/05/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2002/NQ-CP ngày 24/4/2002 của Chính phủ đối với nội dung liên quan tới công tác đấu thầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.369

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!