Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc lãi suất và tài sản bảo đảm nợ vay vốn Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia năm 1999

Số hiệu: 31/QHTĐT-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Quỹ hỗ trợ đầu tư Quốc gia Người ký: Đỗ Ngọc Tước
Ngày ban hành: 20/04/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỸ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ QUỐC GIA
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/QHTĐT-KH

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA QUỸ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ QUỐC GIA SỐ 31 QHTĐT/KH NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 1999 VỀ VIỆC LÃI SUẤT VÀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM NỢ VAY VỐN QUỸ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ QUỐC GIA NĂM 1999

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để triển khai kế hoạch cho vay vốn Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia năm 1999 được Hội đồng quản lý thông qua tại kỳ họp lần thứ bẩy ngày 26/11/1998. Tổng Giám đốc Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia đã thông báo kế hoạch vay vốn Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia năm 1999 cho các Bộ, Uỷ ban nhân dân địa phương (Thông báo số 135 QHTĐT/KH ngày 24/12/1998) với mức lãi suất tạm tính là 0,7%/tháng đối với dự án đầu tư tại các vùng thuộc danh Mục B, C và 0,81%/tháng đối với dự án đầu tư vào các ngành nghề thuộc danh Mục A Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (Sửa đổi).

Thực hiện Quyết định số 13/1999/QĐ-TTg ngày 04/02/1999 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tín dụng đầu tư năm 1999; Ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về lãi suất cho vay của Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia tại Văn bản số 1206/VPCP-KTTH ; Được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng quản lý, Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia thông báo mức lãi suất cho vay và quy định về bảo đảm nợ vay các dự án vay vốn thuộc kế hoạch năm 1999 Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia như sau:

1. Đối với dự án vay chuyển tiếp (năm 1998 dự án đã vay vốn tại Chi nhánh quỹ):

- Lãi suất cho vay là 0,7%/tháng đối với dự án đầu tư tại các vùng thuộc danh Mục B, C và 0,81% đối với dự án đầu tư vào các ngành nghề thuộc danh Mục A Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (Sửa đổi).

- Chủ đầu tư (kể cả doanh nghiệp không thuộc sở hữu Nhà nước) được lấy tài sản hình thành bằng nguồn vốn vay để bảo đảm nợ vay. Trong thời hạn chưa trả hết nợ, chủ đầu tư không được chuyển nhượng, mua bán hoặc thế chấp các tài sản hình thành bằng nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia.

2. Đối với dự án vay mới:

- Lãi suất cho vay thống nhất là 0,81%/tháng

- Chủ đầu tư là đơn vị không thuộc sở hữu Nhà nước khi vay vốn Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia năm 1999 phải có tài sản thế chấp theo Luật định. Chủ đầu tư là doanh nghiệp Nhà nước được lấy tài sản hình thành bằng nguồn vốn vay để bảo đảm nợ vay. Trong thời hạn chưa trả hết nợ, chủ đầu tư không được chuyển nhượng, mua bán hoặc thế chấp các tài sản hình thành từ nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia;

Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị vay vốn phối hợp với Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia để nghiên cứu giải quyết.

 

Đỗ Ngọc Tước

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc lãi suất và tài sản bảo đảm nợ vay vốn Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia năm 1999

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.071
DMCA.com Protection Status

IP: 54.173.237.152