Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3067/VPCP-QHQT ngày 20/06/2003 của Văn phòng chính phủ vê việc thúc đẩy các hoạt động kinh tế đối ngoại

Số hiệu: 3067/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 20/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3067/VPCP-QHQT
V/v thúc đẩy các hoạt động kinh tế đối ngoại

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2003  

 

Kính gửi:

 

 - Bộ Ngoại giao;
 - Bộ Thương mại;
 - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 - Bộ y tế;
 - Tổng cục Du lịch 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 1391-THKT ngày 05 tháng 6 năm 2003) về các biện pháp hạn chế tiêu cực của cuộc chiến Iraq và bệnh Sars, thúc đẩy kinh tế đối ngoại, Phó Thủ tướng Vũ khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Về cơ bản, nhất trí với các nội dung về các biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại được nêu trong công văn trên của Bộ Ngoại giao. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan triển khai các biện pháp trên theo quy định của Nghị định số 08/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ về hoạt động của Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

BỘ TRƯỞNG,
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3067/VPCP-QHQT ngày 20/06/2003 của Văn phòng chính phủ vê việc thúc đẩy các hoạt động kinh tế đối ngoại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.804
DMCA.com Protection Status