Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 305/CP-CN ngày 19/03/2003 của Chính phủ về việc thanh toán hợp đồng C1-H và C2-D dự án thuỷ điện Hàm Thuận -Đa My

Số hiệu: 305/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 305/CP-CN
V/v thanh toán hợp đồng C1-H và C2-D dự án thuỷ điện Hàm Thuận -Đa My

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Xây dựng,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (công văn số 342/TTr-EVN-HĐQT ngày 19/12/2002), của Bộ Công nghiệp (công văn số 675/CV-KHĐT ngày 26/2/2003), Bộ Tài chính (công văn số 1713 TC/ĐT ngày 26/2/2003), ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1210 BKH/VPXT ngày 06/03/2003), về việc thanh toán bổ sung vốn cho hợp đồng C1 - H và C2 - D dự án thuỷ điện Hàm Thuận - Đa My, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc thanh toán bổ sung vốn cho họp đồng C1 - H và C2 - D thuộc Dự án thuỷ điện Hàm Thuận - Đa My như đề nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam tại công văn số 342/TTr-ENV-HĐQT ngày 19/12/2002, ý kiến thẩm định và đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên.

2. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam soát xét cụ thể và chịu trách nhiệm phê duyệt việc thanh toán bổ sung vốn cho hợp đồng C1 - H và C2 - D nhưng không vượt quá giá trị là 8.130.827 USD + 17.880.600.241 đồng (đối với hợp đồng C1 - H) và 694.369.965 Yên (đối với hợp đồng C2-D).

3. Nguồn vốn bổ sung cho các gói thầu nói trên được lấy trong vốn dư sau đấu thầu dự án nhà máy thuỷ điện Hàm Thuận - Đa My thuộc Hiệp định vay vốn giữa 2 Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 305/CP-CN ngày 19/03/2003 của Chính phủ về việc thanh toán hợp đồng C1-H và C2-D dự án thuỷ điện Hàm Thuận -Đa My

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.090

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172