Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3045/BNN-TCCB về xây dựng kế hoạch năm 2012 và giai đoạn 5 năm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3045/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Đăng Khoa
Ngày ban hành: 24/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3045/BNN-TCCB
V/v xây dựng kế hoạch năm 2012 và giai đoạn 5 năm.

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh

Thực hiện Thông báo số 230/TB-VPCP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2011 thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, trong đó giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; xác định nhu cầu số lượng và kinh phí đào tạo các nghề trong lĩnh vực nông nghiệp để tổng hợp vào kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm và giai đoạn 5 năm.

Để thực hiện nhiệm vụ nói trên, Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn của tỉnh năm 2012 và giai đoạn 5 năm. Trong kế hoạch đề nghị xác định rõ: tổng nhu cầu đào tạo, cơ cấu các ngành nghề đào tạo, nhu cầu kinh phí năm 2012, hàng năm và 5 năm, kế hoạch tổ chức thực hiện (cơ sở đào tạo dự kiến, thời gian thực hiện, công tác kiểm tra, giám sát …)

- Đề xuất cơ chế và các giải pháp tổ chức thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/11/2011. Đồng thời gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Bản mềm xin gửi theo địa chỉ email: landh.tccb@mard.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Bộ Lao động - Thương binh và XH;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng Khoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3045/BNN-TCCB về xây dựng kế hoạch năm 2012 và giai đoạn 5 năm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.374

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50