Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc cấp phát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các chương trình mục tiêu, dự án năm 1999

Số hiệu: 304/DTPT-CP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đầu tư phát triển Người ký: Nguyễn Văn Trọng
Ngày ban hành: 12/03/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 304/DTPT-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỐ 304 ĐTPT/CP NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 1999 VỀ VIỆC CẤP PHÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, DỰ ÁN NĂM 1999

Kính gửi: Cục, Chi cục Đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Văn bản số 771TC/NSNN ngày 12/2/1999 của Bộ Tài chính về phương thức cấp phát vốn, kinh phí cho các chương trình, mục tiêu, dự án năm 1999; Tổng cục Đầu tư phát triển hướng dẫn việc cấp phát thanh toán vốn đầu tư XDCB của các chương trình, mục tiêu dự án năm 1999 như sau:

1. Nguyên tắc chung: Các Cục, Chi cục Đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc cấp phát, thanh toán vốn đầu tư XDCB của các chương trình, mục tiêu, dự án do cơ quan Trung ương, địa phương trực tiếp thực hiện theo quy định tại Văn bản số 771 TC/NSNN ngày 12/2/1999 của Bộ Tài chính về phương thức cấp phát vốn, kinh phí cho các chương trình, mục tiêu, dự án năm 1999.

2. Thông báo kế hoạch cấp phát vốn đầu tư XDCB.

- Đối với các chương trình, mục tiêu, dự án do các cơ quan Trung ương trực tiếp thực hiện: Căn cứ bản phân khai kế hoạch chi tiết của các cơ quan Trung ương, Tổng cục Đầu tư phát triển thông báo kế hoạch cấp phát vốn theo từng chương trình, mục tiêu, dự án về các Cục, Chi cục Đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông báo kế hoạch ghi rõ tên chương trình, mục tiêu, dự án, số vốn.

- Đối với các chương trình, mục tiêu, dự án do các địa phương trực tiếp thực hiện: Cục, Chi cục Đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào phân khai kế hoạch chi tiết và giao chỉ tiêu kế hoạch năm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho từng chương trình, mục tiêu, dự án để quản lý cấp phát vốn đầu tư.

3. Nguồn vốn:

- Đối với các chương trình, mục tiêu, dự án do các cơ quan Trung ương trực tiếp thực hiện: Căn cứ nguồn do Bộ Tài chính chuyển sang, Tổng cục Đầu tư phát triển chuyển vốn về các Cục, Chi cục Đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để cấp phát thanh toán cho các chương trình, mục tiêu, dự án.

- Đối với các chương trình, mục tiêu, dự án do địa phương trực tiếp thực hiện: Căn cứ nguồn vốn do Bộ Tài chính cấp phát bằng hình thức kinh phí uỷ quyền hoặc bằng hình thức bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Tài chính - Vật giá chuyển phần vốn đầu tư XDCB sang Cục, Chi cục Đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để cấp phát thanh toán cho các chương trình, mục tiêu, dự án.

4. Cấp phát thanh toán vốn đầu tư XDCB.

- Việc cấp phát thanh toán vốn đầu tư XDCB cho các chương trình, mục tiêu, dự án phải đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP, 92/CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính và Tổng cục Đầu tư phát triển.

- Cục, Chi cục Đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện cấp phát thanh toán vốn cho các chương trình, mục tiêu, dự án trong phạm vi kế hoạch năm được cấp có thẩm quyền giao và trong phạm vi nguồn vốn của chương trình, mục tiêu, dự án do Tổng cục Đầu tư phát triển hoặc Sở Tài chính - Vật giá chuyển sang. Không được dùng nguồn vốn ngân sách đầu tư tập trung để cấp phát thanh toán cho các chương trình, mục tiêu, dự án này hoặc cấp phát sai nguồn vốn giữa các chương trình, mục tiêu, dự án.

5. Chế độ báo cáo, quyết toán: Định kỳ tháng, quý, năm Cục, Chi cục Đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chế độ báo cáo theo mẫu báo cáo hiện hành được quy định trong Văn bản số 815 ĐTPT/KT ngày 18/6/1997 của Tổng cục Đầu tư phát triển (trong đó ghi thành mục riêng: Các chương trình, mục tiêu, dự án) và tổng hợp vào báo cáo quyết toán cấp phát vốn đầu tư năm của Cục, Chi cục Đầu tư phát triển gửi Tổng cục Đầu tư phát triển để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị Cục, Chi cục Đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về Tổng cục Đầu tư phát triển để nghiên cứu giải quyết.

 

Nguyễn Văn Trọng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc cấp phát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các chương trình mục tiêu, dự án năm 1999

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.243
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155