Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3037/VPCP-KTTH ngày 18/06/2003 của Văn phòng Chính Phủ về việc thuế thu nhập doanh nghiệp

Số hiệu: 3037/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 18/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3037/VPCP-KTTH
V/v thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Bộ Tài chính;
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Văn phòng Chính phủ nhận được công văn số 500-PMH ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị được áp dụng  thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Giấy phép đầu tư.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều  6 Quy chế làm việc của Chính phủ (Ban hành kèm theo nghị định số 23/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ). Văn phòng Chính phủ kính đề nghị Bộ Tài chính phối hợp  với Bộ Kế hoạch và Đầu tư  xem xét, giải quyết và có văn bản trả lời cho công ty, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ biết kết quả trước ngày 05 tháng 7 năm 2003.

(Văn phòng Chính phủ xin gửi kèm theo bản sao công văn trên của Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng)./.

 

 

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3037/VPCP-KTTH ngày 18/06/2003 của Văn phòng Chính Phủ về việc thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.834
DMCA.com Protection Status