Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3025/BNN-HTQT thực thi Nghị định thư bổ sung cho Nghị định thư 1995 về tái canh vườn cây cao su trong khuôn khổ liên doanh Việt - Nga (Visorutex) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3025/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 05/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3025/BNN-HTQT
V/v thực thi Nghị định thư bổ sung cho Nghị định thư 1995 về tái canh vườn cây cao su trong khuôn khổ liên doanh Việt - Nga (Visorutex)

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21 tháng 11 năm 2011, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chính thức ký kết với Lãnh đạo Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga Nghị định thư bổ sung cho Nghị định thư 1995 về thể thức tái đầu tư một phần nợ thuộc khoản tín dụng nhà nước trước đây do Liên Xô cũ cung cấp để làm một phần góp vốn của phía Nga trong Xí nghiệp Liên doanh Việt - Nga “Visorutex” (sau đây gọi là Nghị định thư bổ sung).

Trên cơ sở các yêu cầu về kỹ thuật chuyên ngành trồng và chế biến cao su, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là cơ quan được ủy quyền phía Việt Nam thực thi Nghị định thư bổ sung.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Tập đoàn nhà nước về hỗ trợ thiết lập, sản xuất và xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao “Rostechnologii” - cơ quan được ủy quyền phía Liên bang Nga - tiến hành đánh giá thực trạng, thống nhất xây dựng phương án tổng thể tái canh 1000 ha vườn cây cao su nói trên, trình phương án tái canh lên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xin ý kiến của các Bộ ngành có liên quan thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT-HTQT (nhh).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3025/BNN-HTQT thực thi Nghị định thư bổ sung cho Nghị định thư 1995 về tái canh vườn cây cao su trong khuôn khổ liên doanh Việt - Nga (Visorutex) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.406
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171