Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2941/BNV-TCBC ngày 16/12/2003 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức của các cơ quan môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW mới được chia tách

Số hiệu: 2941/BNV-TCBC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Thang Văn Phúc
Ngày ban hành: 16/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2941/BNV-TCBC
V/v tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới được chia tách

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: 

- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh Cần Thơ, Lai Châu,Đắc Lắc
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thực hiện Nghị quyết số 22/2003/QH11 kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XI về chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, Bộ Nội vụ hướng dẫn sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới được chia tách như sau:

Căn cứ chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân đã được pháp luật quy định và dựa vào đặc điểm điều kiện tự nhiên, dân số, trình độ phát triển kinh tế - xã hội để xác định số lượng các cơ quan chuyên môn một cách sát thực, phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng cải cách hành chính. Không nhất thiết ở Trung ương có Bộ, ngành nào hoặc ở tỉnh cũ có sở, ban, ngành nào thì ở tỉnh mới được chia, tách cũng có bấy nhiêu cơ quan tương ứng.

I/TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN THAM MƯU GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.

1/ Sở Nội vụ

2/ Sở Tài chính

3/ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

4/ Sở Kế hoạch - Đầu tư

5/ Sở Giao thông vận tải (đối với thành phố Cần Thơ thì Sở Giao thông Vận tải gọi là Sở Giao thông Công chính)

6/ Sở Khoa học và Công nghệ

7/ Sở Giáo dục - Đào tạo

8/ Sở Xây dựng

9/ Sở Công nghiệp

10/ Sở Thương mại - Du lịch (đối với thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương có hai sở riêng là Sở Thương mại và Sở Du lịch)

11/ Sở Y tế

12/ Sở Tư pháp

13/ Sở Văn hoá - Thông tin

14/ Sở Thể dục thể thao (trong giai đoạn đầu hoạt động, tỉnh Đắk Nông và tỉnh Hậu Giang chỉ thành lập một sở chung là Sở Văn hoá Thông tin - Thể thao; trong quá trình phát triển, khi có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập Đề án thành lập từng tỉnh riêng trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.

15/ Sở Tài nguyên - Môi trường

16/ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

17/ Thanh tra

18/ Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

19/ Ban Tôn giáo (đối với các thành phố Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông)

20/ Ban Dân tộc (đối với các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Đắk Lắk, ĐắK Nông)

21/ Chi cục Kiểm lâm (đối với các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đắk Nông).

22/ Ban Ngoại vụ và Biên giới (đối với các tỉnh Điện Biên, Lai Châu). Đối với các tỉnh khác có thể lập Phòng Ngoại vụ và Biên giới tron Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

23/ Văn phòng Uỷ ban nhân dân; Văn phòng HĐND và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện theo quy định của pháp luật.

II. BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Các tỉnh có Khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, nay chia tách tỉnh thì giữ nguyên Ban quản lý khu công nghiệp ở tỉnh. Đối với các tỉnh mới khi có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 thì Uỷ ban nhân dân tình trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; trong thời gian chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp thì Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc quản lý các Khu công nghiệp này.

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC

- Giữ nguyên các đơn vị sự nghiệp hiện có trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, tỉnh chỉ đạo các sở chia theo một tỷ lệ hợp lý đảm bảo đủ năng lực để các đơn vị này khi về tỉnh mới có thể hoạt động được bình thường.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố tạm thời giữ nguyên và có trách nhiệm phục vụ nhiệm vụ Phát thanh Truyền hình chung của 2 tỉnh; sau một thời gian ổn định tổ chức và có đủ điều kiện cơ sở vật chất và phù hợp quy hoạch mạng lưới phát triển của hệ thống phát thanh truyền hình toàn quốc, Uỷ ban nhân dân tỉnh (mới chia) lập Đề án trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

IV. CÁC CƠ QUAN THAM MƯU GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Thực hiện theo quy định của Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27/3/2001 của Chính phủ: ở quận, huyện không quá 10 phòng, ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh không quá 11 phòng.

Những cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã được quy định tại các Luật, Pháp lệnh thì vẫn giữ nguyên tổ chức và tên gọi như hiện nay.

V. CÁC TỔ CHỨC NGÀNH DỌC CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẶT TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Bộ, ngành Trung ương có tổ chức trực thuộc đặt tại địa phương có trách nhiệm thành lập các tổ chức này theo quy định của pháp luật, trong quá trình triển khai thực hiện cần phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để sớm ổn định tổ chức bảo đảm sự hoạt động nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực ở địa phương.

VI. BIÊN CHẾ

1/ Biên chế sự nghiệp

Hội đồng nhân dân tỉnh (cũ) quyết định phân bổ về các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới trên cơ sở số biên chế sự nghiệp được Bộ Nội vụ giao đến ngày 31 tháng 12 năm 2003 và phù hợp với khối lượng nhiệm vụ, kinh phí sự nghiệp của các địa phương kế hoạch năm 2004.

2/ Biên chế quản lý hành chính

+ Uỷ ban nhân dân tỉnh (cũ) quyết định chia tỷ lệ biên chế của các sở, ban ngành hợp lý trên cơ sở đặc điểm tình hình của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới, nhưng cần ưu tiên cho tỉnh mới, đảm bảo đủ năng lực để làm việc.

+ Đối với cấp huyện giữ nguyên biên chế hiện có.

+ Các tỉnh (cũ) lập phương án chia tách tổ chức và biên chế, cần ghi rõ số biên chế được giao năm 2003, biên chế ở tỉnh cũ, biên chế bố trí ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới và đề nghị bổ sung biên chế ở mỗi tỉnh gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 25 tháng 12 năm 2003 để xem xét bổ sung.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phản ánh kịp thời về Bộ Nội vụ để phối hợp giải quyết theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo Chính phủ xem xét, giải quyết./.

 

 

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
 THỨ TRƯỞNG
Thang Văn Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2941/BNV-TCBC ngày 16/12/2003 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức của các cơ quan môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW mới được chia tách

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.020

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.76.48