Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2848/BKHCN-TĐC ngày 24/11/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc điều chỉnh mã số hàng hoá trong Danh mục hàng hoá XNK

Số hiệu: 2848/BKHCN-TĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 24/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2848/BKHCN-TĐC
V/v Điều chỉnh mã số hàng hoá trong Danh mục hàng hoá XNK

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2003

 

 

Kính gửi

-Bộ Tài chính
-Tổng Cục Hải quan

 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được công văn số 1147/TC-TCHQ ngày 03/11/2003 của Bộ Tài chính về vướng mắc khi thực hiện Biểu thuế nhập khẩu;

Sau khi nghiên cứu các vấn đề liên quan, Bộ Khoa học và Công nghệ thấy do Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2003 (Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003) có một số thay đổi so với Danh mục hàng hoá XNK Việt Nam do Tổng cục Thống kê ban hành năm 1996, nên một số hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá XNK phải kiểm tra nhà nước về chất lượng (được ban hành kèm theo Quyết định số 117/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 26/1/2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) có mã số hàng hoá không trùng với Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003.

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang soạn thảo Danh mục hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Tuy nhiên, để đảm bảo việc kiểm tra và lưu thông hàng hoá ở các cửa khẩu không bị ách tắc, Bộ Khoa học và Công nghệ điều chỉnh mã số HS một số hàng hoá trong Danh mục hàng hoá XNK phải kiểm tra nhà nước về chất lượng được ban hành kèm theo Quyết định số 117/200/QĐ-BKHCNMT ngày 26/1/200 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho phù hợp với Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 203 (xem phụ lục đính kèm)

Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo để Cơ quan biết và phối hợp quản lý chất lượng hàng hoá nhập khẩu.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH MÃ SỐ HS HÀNG HOÁ

Trong Danh mục hàng hoá XNK phải kiểm tra nhà nước về chất lượng được ban hành kèm theo Quyết định số 117/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 26/1/2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

(kèm theo Công văn số 2848/BKHCN-TĐC ngày 24/11/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Nhóm

Mã số HS (cũ)*

Mã số HS (điều chỉnh)**

Tên hàng hoá

Căn cứ kiểm tra

2924

2924.10

2924.29.10

Chất ngọt tổng hợp Aspartan

Quy định số 867/1998/QĐ-BYT ngày 04/4/1998 của Bộ Y tế

2523

2523.10

2523.29.90

Xi măng pooclăng

TCVN-2682-1999

2710

2710.11.10

2710.11.12

2710.11.14

Xăng ô tô

TCVN 6776-2000 và Quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật đối với xăng không chì RON83 (***)

3403

3403.10

 

- Dầu nhờn động cơ (trừ dầu động cơ turbine các loại) đựng trong bao bì dưới 20 lít

- Dầu nhờn động cơ (trừ dầu nhờn động cơ turbine các loại) chưa có bao bì hoặc đựng trong bao bì trên 20 lít

Thông tư liên tịch số 564/Khu công nghệ cao-TM ngày 15/5/1997 giữa Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Thương mại

8544

8544.11

8544.11.20

Dây điện bọc nhựa PVC.PE

TCVN 2103-1994 và TCVN 2103-1994/Sđl (1995)

* Mã HS (cũ) là mã số HS ghi trong Danh mục hàng hoá XNK phải kiểm tra nhà nước chất lượng được ban hành kèm theo Quyết định số 117/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 26/1/2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

** Mã số HS (điều chỉnh) là mã số được điều chỉnh cho phù hợp với Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003.

*** Căn cứ kiểm tra quy định trong Quyết định số 14/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 08/6/2001 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc bổ sung căn cứ kiểm tra của xăng ô tô thuộc Danh mục hàng hoá XNK phải kiểm tra nhà nước về chất lượng.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2848/BKHCN-TĐC ngày 24/11/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc điều chỉnh mã số hàng hoá trong Danh mục hàng hoá XNK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.176
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123