Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2808/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 24/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2808/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 2808/VPCP-KTTH NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Bộ Tư pháp,
- Bộ Công an,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Thương mại,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Tổng cục Hải quan.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 4363/TC-TCT ngày 07 tháng 5 năm 2002, về các biện pháp khắc phục gian lận trong khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Về việc trình ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng, yêu cầu Bộ Tài chính tham khảo ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản của Bộ Tư pháp để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Nhằm tăng cường biện pháp quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu, ngăn ngừa tình trạng lợi dụng chính sách hoàn thuế để chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước, yêu cầu:

a. Các Bộ, ngành chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý và chống thất thu ngân sách nhà nước quy định tại Chỉ thị số 06/2002/CT-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ.

b. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng biện pháp tích cực để các doanh nghiệp thực hiện thanh toán tiền bán hàng hoá xuất khẩu qua Ngân hàng, đặc biệt là việc xuất khẩu hàng hoá qua cửa khẩu biên giới đất liền.

c. Bộ Tài chính phối hợp với cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện việc phân loại đối tượng đề nghị hoàn thuế theo nguyên tắc: Đối với các đơn vị thời gian qua chấp hành nghiêm túc các Luật thuế và thực hiện thanh toán qua Ngân hàng thì xét hoàn thuế trước, kiểm tra sau; đối với những đơn vị không chấp hành tốt các Luật thuế và không thực hiện thanh toán qua Ngân hàng thì phải kiểm tra trước khi xét hoàn thuế. Việc phân loại các đối tượng xét hoàn thuế trên đây phải có quy định cụ thể và thực hiện công khai, dân chủ.

d. Đối với những cán bộ, công chức Nhà nước lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thông đồng hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý thu thuế, hoàn thuế, cần xác định rõ mức độ sai phạm để có hình thức kỷ luật thích đáng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

Nguyễn Quốc Huy

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2808/VPCP-KTTH ngày 24/05/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc biện pháp tăng cường quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.185

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!