Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2719/UB-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 09/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2719/UB-ĐT
V/v áp dụng thông tư số 04/2002/TT-BXD ngày 27/6/2002 của Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2002

 

Kính gởi:

 - Sở Ban ngành;
 - Uỷ ban nhân dân các quận, huyện.

Để thực hiện Thông tư số 04/2002/TT-BXD ngày 27/6/2002 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản, và Thông tư số 03/2002/TT-BLĐTBXH ngày 09/01/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và phụ thu nhập trong doanh nghiệp xây dựng của Nhà nước. Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 766/SXD-KT ngày 30/7/2002 về việc áp dụng Thông tư số 04/2002/TT-BXD trên địa bàn thành phố;

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chỉ đạo như sau:

1. Về địa bàn: Thực hiện yêu cầu của Bộ Xây dựng (tại mục III của Thông tư số 04/2002/TT-BXD), Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn địa bàn cụ thể để các đơn vị áp dụng Thông tư số 04/2002/TT-BXD trong việc điều chỉnh dự toán các chi phí nhân công, máy thi công và khảo sát xây dựng như sau: (kèm theo phụ lục)

- Các quận nội thành thành phố Hồ Chí Minh thuộc địa bàn 3.

- Các huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh thuộc địa bàn 2.

- Trường hợp công trình của thành phố nhưng được đầu tư xây dựng tại địa phương khác (ngoài thành phố Hồ Chí Minh), việc áp dụng được thực hiện theo bảng kê dưới đây:

 

Địa bàn

3

2

1

 

Các quận nội thành thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố loại II, gồm: Hải phòng, Nam Định, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Quy nhơn, Nha trang, Đà Lạt, Biên Hoà, Vũng Tàu, Cần Thơ, và thành phố Hạ Long, các khu công nghiệp tập trung và các huyện ngoại thành thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Các tỉnh còn lại

Ví dụ: Công trình xây dựng tại Biên Hoà thì thuộc địa bàn 2, xây dựng tại Đắc Lắc thì thuộc địa bàn 1.

2. Về tổ chức thực hiện: Việc điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản thực hiện theo mục III của Thông tư 04/2002/TT-BXD. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2002. Ngoài ra để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong quá trình thực hiện Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo cụ thể một số vấn đề sau:

-Những công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán, dự án nhưng chưa hoặc đang tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu thì chủ đầu tư điều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán theo hướng dẫn của Thông tư 04/2002/TT-BXD”

Nếu tổng dự toán sau khi điều chỉnh không vượt quá tổng giá trị dự án thì chủ đầu tư không phải trình cơ quan duyệt dự toán lần đầu duyệt điều chỉnh dự toán, Chủ đầu tư lấy giá trị xây lắp đã điều chỉnh theo Thông tư 04/2002/TT-BXD làm cơ sở để đấu thầu hoặc chỉ định thầu. Các cơ quan thanh toán căn cứ các hệ số điều chỉnh quy định để tính toán giá trị thanh toán cho đơn vị công tác, tư vấn.

Trường hợp tổng dự toán sau khi điều chỉnh theo Thông tư số 04, đã vượt tổng giá trị dự toán, chủ đầu tư phải trình cấp quyết định đầu tư xem xét, giải quyết. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị đề xuất Sở xây dựng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

TM UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
 KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

PHỤ LỤC

ÁP DỤNG THÔNG TƯ SỐ 04/2002/TT-BXD NGÀY 27/6/2002 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(ban hành kèm theo công văn số 2719/ub-đt ngày 09 tháng 8 năm 2002 của uỷ ban nhân dân thành phố)

STT

Khoản mục phí

Ký hiệu

Cách tính

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chi phí nhân công:

1.1. Đối với đơn giá tính theo mức lương tối thiểu là 144.000 đồng/tháng

+ Địa bàn 1

+ Các huyện ngoại thành (địa bàn 2)

+ Các quận nội thành (địa bàn 3)

1.2. Đối với các đơn giá tính theo mức lương tối thiểu là 210.000 đồng/tháng

+ Địa bàn 1

+ Các huyện ngoại thành (địa bàn 2)

+ Các quận nội thành (địa bàn 3)

Chi phí máy thi công:

2.1. Đối với đơn giá tính theo mức tối lương thiểu là 144.000 đồng/tháng

+ Địa bàn 1

+ Các huyện ngoại thành (địa bàn 2)

+ Các quận nội thành (địa bàn 3)

2.2. Đối với đơn giá tính theo mức lương tối thiểu là 210.000 đồng/tháng

+ Địa bàn 1

+ Các huyện ngoại thành (địa bàn 2)

+ Các quận nội thành (địa bàn 3)

Chi phí khoản sát xây dựng

Đối với đơn giá tính theo mức lương tối thiểu là 210.000 đồng/tháng

+ Địa bàn 1

+ Các huyện ngoại thành (địa bàn 2)

+ Các quận nội thành (địa bàn 3)

NC

 

B1

B2

B3

 

 

B’1

B’2

B’3

M

 

 

C1

C2

C3

 

 

C’1

C’2

C’3

K8

 

Ks 1

Ks 2

Ks 3

 

 

 

b x 1,75

b x 1,89

b x 2,04

 

 

b x 1,2

b x 1,3

b x 1,4

 

 

 

c x 1,11

c x 1,12

c x 1,13

 

 

c x 1.04

c x 1,05

c x 1,06

 

 

Ks x 1,09

Ks x 1,13

Ks x 1,18

 

Ghi chú: Bộ đơn giá XDCB khu vực TP.HCM (ban hành theo Quyết định số 4232/QĐ-UB-QLĐT ngày 27/7/1999 của UBND thành phố) được tính với mức lương tối thiểu 1.44.000 đồng.

- Bộ đơn giá công tác sửa chữa trong XDCB khu vực TP. HCM (ban hành kèm theo Quyết định số 75/2001/QĐ-UB ngày 10/9/2001 của UBND thành phố) được tính với mức lương tối thiểu là 210.000 đồng.

- Bộ đơn giá công tác khảo sát trong khu vực TP. HCM (ban hành kèm theo Quyết định số 65/2001/QĐ-UB ngày 31/7/2001 của UBND thành phố) được tính với mức lương tối thiểu là 210.000 đồng.

- Các huyện ngoại thành & các quận nội thành nêu trên thuộc TP.HCM.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2719/UB-ĐT ngày 09/08/2002 ngày 09/08/2002 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng thông tư số 04/2002/TT-BXD ngày 27/6/2002 của Bộ Xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.917

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251