Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 266/CV-NH2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Chu Văn Nguyễn
Ngày ban hành: 29/05/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 266/CV-NH2

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 1995

 

CÔNG VĂN 

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 266/CV-NH2 NGÀY 29 THÁNG 05 NĂM 1995

Kính gửi:

- Các đồng chí Tổng giám đốc, Giám đốc các NHTMQD, các NHTM cổ phần, NH liên doanh, chi nhánh NH nước ngoài;
- Các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố.

 

Để tạo điều kiện thuận lợi và nhằm triển khai mạnh mẽ việc mở tài khoản cá nhân và khuyến khích cá nhân thực hiện các hình thức thanh toán qua Ngân hàng nói chung và thanh toán séc cá nhân nói riêng, Ngân hàng Nhà nước Trung ương hướng dẫn thêm thủ tục mở tài khoản tiền gửi cá nhân và một số điểm về thanh toán không dùng tiền mặt qua Ngân hàng như sau:

1. Thủ tục mở tài khoản tiền gửi của cá nhân: Thực hiện theo điểm 1.2 mục 1 phần I thông tư số 08/TT-NH2 ngày 2-6-1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cụ thể:

Để mở tài khoản tiền gửi, cá nhân gửi tiền (là chủ tài khoản) trực tiếp mang giấy chứng minh nhân dân kèm các giấy tờ sau nộp vào Ngân hàng nơi mở tài khoản:

a. Giấy đăng ký mở tài khoản tiền gửi do chủ tài khoản ký tên, trong đó có ghi rõ:

- Họ và tên chủ tài khoản.

- Địa chỉ giao dịch của chủ tài khoản.

- Số, ngày... tháng ... năm ..., nơi cấp giấy chứng minh nhân dân của chủ tài khoản hoặc số, ngày ... tháng ... năm ..., nơi cấp hộ chiếu (còn thời hạn) đối với người nước ngoài.

- Tên Ngân hàng nơi mở tài khoản.

b. Bản đăng ký mẫu chữ ký của chủ tài khoản để giao dịch với ngân hàng nơi mở tài khoản.

Tài khoản đứng tên cá nhân không thực hiện việc uỷ quyền người ký thay chủ tài khoản, tất cả các giấy tờ thanh toán giao dịch với Ngân hàng đều phải do chủ tài khoản ký.

2. Cá nhân mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng ngoài việc sử dụng séc cá nhân còn được sử dụng tất cả các thể thức thanh toán khác qua Ngân hàng như: Uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, ngân phiếu thanh toán, thư tín dụng, thẻ thanh toán (khi có điều kiện).

2.1. Khi thực hiện thanh toán bằng uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, thư tín dụng, ngân phiếu thanh toán, thẻ thanh toán cá nhân lập chứng từ đúng mẫu giấy tờ quy định. Thủ tục thanh toán và luân chuyển chứng từ như quy định tại Thông tư số 08/TT-NH2 ngày 2-6-1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Riêng phần chữ ký lập chứng từ trên các chứng từ uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu... đối với tài khoản tiền gửi của cá nhân thì chỉ cần có 1 chữ ký của chủ tài khoản, không có chữ ký của kế toán và dấu.

2.2. Khi phát hành séc cá nhân để thanh toán tiền từ tài khoản tiền gửi cá nhân, các cá nhân sử dụng séc cá nhân theo mẫu quy định tại quyết định số: 105/QĐ-NH1 ngày 10-4-1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Thủ tục phát hành và thanh toán séc cá nhân, Ngân hàng và khách hàng thực hiện theo quy định tại mục IV phần II Thông tư số 08-TT-NH2 nêu trên.

Đối với các ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tiếp tục sử dụng hết số lượng séc đã được duyệt mẫu và in ở nước ngoài. Khi hết phải in séc theo mẫu mới (theo mẫu quy định tại quyết định số 105/QĐ-NH1 nêu trên).

2.3. Séc cá nhân chỉ phát hành để thanh toán cho các đơn vị cá nhân đã mở tài khoản tại Ngân hàng. Trường hợp thanh toán cho người thụ hưởng chưa mở tài khoản tại Ngân hàng thì người thụ hưởng sau khi nhận séc phải phải lập bảng kê nộp séc kèm theo các tờ séc và giấy chứng minh nhân dân nộp vào Ngân hàng và làm thủ tục mở tài khoản tiền gửi để được ghi Có vào tài khoản đó cho cá nhân theo chế độ quy định.

2.4. Khi rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi, cá nhân sử dụng "Giấy lĩnh tiền mặt" theo mẫu quy định tại quyết định số 137/QĐ-NH2 ngày 12-5-1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

3. Miễn thu tiền nhượng bán séc và chi phí dịch vụ thanh toán:

3.1. Trước mắt, đối với cá nhân đã mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng thì được các Ngân hàng cấp séc (không thu tiền bán séc) và miễn nộp phí dịch vụ thanh toán séc cá nhân.

3.2. Các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước không thu phí dịch vụ thanh toán séc cá nhân trong thanh toán bù trừ đối với các tổ chức tín dụng.

Để triển khai việc mở tài khoản cá nhân và các thể thức thanh toán không dùng tiền mặt đối với cá nhân, các Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cần nghiên cứu kỹ quyết định số 22/QĐ-NH1 ngày 21-2-1994, Thông tư số 08/TT-NH2 ngày 2-6-1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và công văn này để triển khai phổ biến đầy đủ cho khách hàng nắm vững được thủ tục, quy trình trong khi thực hiện.

 

Chu Văn Nguyễn

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc mở tài khoản cá nhân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.829

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.18.161