Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2655/BNN-VP về việc tổ chức Hội nghị “Sơ kết sản xuất lúa năm 2008 và triển khai kế hoạch sản xuất lúa vụ Đông xuân 2008-2009 ở Nam Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2655/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 03/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2655/BNN-VP
V/v tổ chức Hội nghị “Sơ kết SX lúa năm 2008 và triển khai KH SX lúa vụ ĐX 2008-2009 ở Nam Bộ

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Trồng trọt;
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang;
- Công ty Bảo vệ thực vật An Giang;
- Viện Bảo vệ thực vật

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo về việc tổ chức Hội nghị “Sơ kết sản xuất lúa năm 2008 và triển khai kế hoạch sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2008-2009 ở Nam Bộ” như sau:

1. Tiêu đề Hội nghị: Như trên

2. Thời gian, địa điểm: Bắt đầu 8 giờ ngày 16-9-2008 tại Long Xuyên, An Giang

3. Thành phần dự

- Địa phương: Lãnh đạo UBND một số tỉnh, thành (An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cần Thơ), lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Bảo vệ thực vật, Phòng Trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ, tỉnh Lâm Đồng.

- Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT;

- Đại diện Bộ: Tài chính, Công thương, Văn phòng Chính phủ, một số Hội, Hiệp hội, doanh nghiệp, cơ quan thông tin.

4. Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT và UBND tỉnh An Giang

5. Nội dung

a. Mục tiêu Hội nghị cần đạt được:

- Đánh giá kết quả sản xuất lúa năm 2008;

- Những bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo;

- Kế hoạch sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2008-2009 (những nhiệm vụ trọng tâm; củng cố việc bố trí mùa vụ lúa, tạo chuyển biến về thay đổi cơ cấu giống lúa và hệ thống nhân giống lúa, đẩy mạnh “3 giảm 3 tăng”, đặc biệt sử dụng phân bón và thuốc BVTV hợp lý, tiết kiệm, đẩy mạnh thu hoạch lúa bằng máy, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả/RN, VL-LXL).

b. Nội dung báo cáo

Các báo cáo chính:

- Cục Trồng trọt: Sơ kết sản xuất lúa năm 2008 và kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2008-2009 ở Nam Bộ.

- Cục Bảo vệ thực vật: Tổng kết công tác Bảo vệ thực vật trên lúa năm 2008 và kế hoạch vụ Đông Xuân 2008-2009 (trọng tâm phòng trừ RN, VL-LXL) ở Nam bộ;

- Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia: Tổng kết các mô hình khuyến nông về lúa (Trung ương và các địa phương) thực hiện trong năm 2008 ở Nam bộ;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang: Kinh nghiệm chỉ đạo sản xuất lúa ở An Giang;

- Hiệp hội Lương thực Việt Nam: Vấn đề tiêu thụ lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long;

- Công ty Bảo vệ thực vật An Giang và Viện Bảo vệ thực vật: Mô hình liên kết “4 nhà” trong sản xuất lúa.

Báo cáo tham luận

- Giao Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật mời các đơn vị, cá nhân viết tham luận (Viện, Trường, địa phương, nông dân tiên tiến,… ) thuộc các chuyên đề.

6. Khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng: Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt lập danh sách dự kiến đơn vị và cá nhân có thành tích nổi bật trong phòng trừ RN, VL-LXL và sản xuất lúa ở Nam bộ từ 2006 đến nay báo cáo Bộ để xem xét trình Thủ tướng.

Bằng khen Bộ trưởng: Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt trình Bộ danh sách, đơn vị và cá nhân có thành tích (chưa nhận Bằng khen của Bộ trưởng năm 2007) trước ngày 10/9/2009 để được xem xét, trao tặng tại Hội nghị.

7. Phân công

- Cục Trồng trọt: chịu trách nhiệm về nội dung, đôn đốc việc nộp các báo cáo chính trước 12/9/2008 và in ấn tài liệu, lập chương trình Hội nghị

- Cục Bảo vệ thực vật: chịu trách nhiệm về tổ chức, phương tiện phục vụ Hội nghị.

- Văn phòng Bộ: làm giấy mời.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Vụ: KH, KHCN-MT;
- Cục: TL, CNTMNLS-NM;
- Lưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2655/BNN-VP về việc tổ chức Hội nghị “Sơ kết sản xuất lúa năm 2008 và triển khai kế hoạch sản xuất lúa vụ Đông xuân 2008-2009 ở Nam Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.986
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87