Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy

Số hiệu: 2580/TM-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Tạ Cả
Ngày ban hành: 10/06/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2580/TM-TCCB

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 2580/TM-TCCB NGÀY 10 THÁNG 06 NĂM 1996 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCCC

Kính gửi:

- Các Tổng Công ty, Công ty kinh doanh sản xuất trực thuộc Bộ
- Các Cục, Vụ, Viện, Trường, Báo Thương mại, Tạp chí thương mại, Trung tâm TT thương mại

 

Thực hiện Chỉ thị 237/TTg ngày 19/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) Bộ yêu cầu các đồng chí Thủ trưởng đơn vị thực hiện một số việc sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Bộ tại các văn bản số 9747/TM-TCCB ngày 24/8/1994 và 201/TM-TCCB ngày 14/3/1995 về công tác PCCC.

2. Tiến hành một đợt kiểm tra, chấn chỉnh về công tác PCCC, tập trung vào các việc:

- Công tác quản lý, tổ chức chỉ đạo;

- Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản quy định và hiệu lực thi hành tại đơn vị;

- Việc tổ chức lưu giữ hồ sơ PCCC;

- Việc đầu tư, trang bị, phương tiện dụng cụ PCCC và nguồn nước chữa cháy (đánh giá số lượng và chất lượng);

- Tổ chức lực lượng tại chỗ, bao gồm lực lượng PCCC chuyên nghiệp và lực lượng PCCC nghĩa vụ (đánh giá số lượng và chất lượng);

- Phương án PCCC và việc tập dượt các tình huống nếu cháy xảy ra; - Công tác phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan PCCC;

- Chế độ kiểm tra và việc phân cấp trách nhiệm.

3. Các đơn vị kinh doanh xăng dầu, gas, hoá chất, gia công sản xuất các sản phẩm có sử dụng vật liệu dễ cháy nổ và những nơi tập trung khối lượng hàng hoá lớn, có giá trị cao phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy định về an toàn cháy nổ. Nhất thiết phải xây dựng và đề ra những biện pháp an toàn từ khâu tiếp nhận, vận chuyển, dự trữ, bảo quản và sử dụng (cả trong sản xuất và tiêu dùng).

4. Bộ giao nhiệm vụ cụ thể:

- Tổng Công ty Xăng dầu, Công ty Petec xây dựng tiêu chuẩn cụ thể về đầu tư kinh phí, về trang bị phương tiện, dụng cụ PCCC cho từng loại kho (xăng dầu, gas), cảng xăng dầu, cửa hàng (Xăng dầu, gas - chú ý loại hình bán lẻ trên sông, trên biển). Phấn đấu tiêu chuẩn hoá các lĩnh vực có liên quan đến an toàn cháy nổ xăng dầu.

- Các Công ty kinh doanh Hoá chất xây dựng tiêu chuẩn cụ thể về đầu tư kinh phí, về trang bị phương tiện, dụng cụ PCCC cho từng loại kho và cửa hàng hoá chất.

- Vụ chính sách thị trường trong nước chủ trì xây dựng để ban hành tiêu chuẩn, biện pháp an toàn PCCC chợ và trung tâm thương mại; Đề xuất những điểm cần bổ sung, sửa đổi nghị định số 10 về bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu sau 3 năm thực hiện.

- Vụ kế hoạch thống kê khi xét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật, thiết kế và thẩm định các công trình xây dựng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành về công tác PCCC.

- Vụ Khoa học kỹ thuật tiếp tục theo dõi để bổ sung hoàn chỉnh tiêu chuẩn Ngành PCCC doanh nghiệp thương mại; chỉ đạo các doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn về đầu tư kinh phí, về trang bị phương tiện, dụng cụ PCCC cho từng loại hình doanh nghiệp, kho, cửa hàng, xí nghiệp, và sớm xây dựng để ban hành tiêu chuẩn Ngành về lĩnh vực này; thường xuyên rà soát, bổ sung và tổ chức xét duyệt kịp thời về hoàn chỉnh hệ thống các tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn cháy nổ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thương mại.

- Vụ xuất nhập khẩu có quy định cụ thể về quản lý xuất nhập khẩu các loại thiết bị, phương tiện PCCC theo tinh thần Chỉ thị 237/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Bộ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh xây dựng quy định và những biện pháp bảo vệ an ninh trật tự và an toàn cháy nổ tại cơ quan Bộ.

5. Tiến hành sơ kết thực hiện Chỉ thị 175 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).

Dựa vào kết quả kiểm tra và chấn chỉnh công tác PCCC đã nêu ở "điểm 2" trên đây, đơn vị phối hợp với cơ quan PCCC sở tại tiến hành kiểm điểm, đánh giá từng mặt, việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân, đồng thời đề ra nội dung công việc và những biện pháp bảo đảm an toàn cháy nổ trong thời gian tới. Trên cơ sở đó tổng hợp thành văn bản báo cáo Bộ. Thời gian chậm nhất là 30/9/1996. Báo cáo gửi về Vụ TCCB.

Nhân dịp này đơn vị lựa chọn một số cá nhân và tập thể làm tốt công tác PCCC đề nghị Bộ cấp bằng khen. Thủ tục cần có bản thành tích (cá nhân hoặc tập thể) có xác nhận của cơ quan PCCC cấp tỉnh, thành phố và công văn đề nghị của đơn vị. Các hình thức khen thưởng khác theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ (qua công an tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo).

6. Chính phủ đã có quyết định hàng năm lấy ngày 4/10 là "ngày phòng cháy, chữa cháy toàn dân" các đơn vị chú ý công tác tuyên truyền giáo dục để động viên được đông đảo mọi người tham gia vào các hoạt động thiết thực, bổ ích trong công tác PCCC.

Nhận được văn bản này các đơn vị triển khai ngay những công việc đã nêu. Văn phòng Bộ và Vụ TCCB giúp Bộ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các công việc trên. Từ nay đến cuối năm 1996 Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra tại một số đơn vị (Vụ TCCB chủ trì và có lịch thông báo cho từng đơn vị).

 

Tạ Cả

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.393
DMCA.com Protection Status