Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2569/BNV-CCVC ngày 31/10/2003 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện công tác bổ nhiệm lại đối với cán bộ lãnh đạo

Số hiệu: 2569/BNV-CCVC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: 31/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2569/BNV-CCVC
V/v thực hiện công tác bổ nhiệm lại đối với cán bộ lãnh đạo

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 

Hiện nay có một số bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hỏi về việc triển khai thực hiện bổ nhiệm lại cán bộ có chức danh lãnh đạo thuộc diện Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, sau khi trao đổi, thống nhất ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ xin thông báo như sau:

Quyết định số 51-QĐ/TW ngày 03 tháng 5 năm 1999 của Bộ Chính trị ban hành kèm theo Quy chế bổ nhiệm cán bộ và Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, đều đã có quy định: Cán bộ đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức cùng tập thể lãnh đạo chịu trách nhiệm thực hiện việc đánh giá, nhận xét, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về việc có bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại cán bộ đã hết nhiệm kỳ theo quy định.

Căn cứ quy định tại hai văn bản nêu trên, tất cả các chức danh thuộc diện Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, từ thứ trưởng và tương đương trở xuống đều do thủ trưởng cùng tập thể lãnh đạo (Bộ trưởng, bí thư và tập thể Ban cán sự đảng, Đảng đoàn; Bí thư, Chủ tịch và Ban thường vụ tỉnh, thành uỷ) thực hiện quy trình xem xét, đánh giá, việc bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm để đề xuất với cấp có thẩm quyền quyết định.

Bộ Nội vụ xin thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, có kế hoạch triển khai thực hiện việc bổ nhiệm lại đối với những cán bộ đã đến thời hạn hoặc thời hạn bổ nhiệm lại, kết thúc trong năm 2003, để từ năm 2004 việc bổ nhiệm lại được thực hiện thành nề nếp thường xuyên.

Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo bằng văn bản đánh giá về kết quả thực hiện việc bổ nhiệm lại của năm 2003 và kế hoạch thực hiện việc bổ nhiệm lại năm 2004. Văn bản gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 30 tháng 11 năm 2003 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương.

Đề nghị các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thông báo này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Đỗ Quang Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2569/BNV-CCVC ngày 31/10/2003 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện công tác bổ nhiệm lại đối với cán bộ lãnh đạo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.152
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76