Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 255/TTG-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 22/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 255/TTg-KTN
V/v đề nghị bổ sung Dự án đê chắn sóng, nạo vét luồng cửa sông Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào Danh mục dự án thuộc nguồn vốn Chương trình đê biển và tăng vốn bố trí năm 2011 cho Chương trình đê biển của tỉnh Kiên Giang.

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (công văn số 1147/UBND-KTCN ngày 17 tháng 11 năm 2010) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8792/BKH-KTNN ngày 09 tháng 12 năm 2010), Tài chính (công văn số 17591/BTC-ĐT ngày 23 tháng 12 năm 2010), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 4257/BNN-TCTL ngày 22 tháng 12 năm 2010) và Bộ Giao thông vận tải (công văn số 8684/BGTVT-KHĐT ngày 08 tháng 12 năm 2010) về việc đề nghị đưa Dự án đê chắn sóng, nạo vét luồng cửa sông Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào Danh mục dự án thuộc nguồn vốn chương trình đê biển và tăng vốn bố trí năm 2011 cho chương trình đê biển của tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung Dự án đầu tư xây dựng đê chắn sóng, nạo vét luồng cửa sông Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào Danh mục dự án được đầu tư theo Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ như đề nghị của UBND tỉnh Kiên Giang và ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang căn cứ nhu cầu và khả năng ngân sách nhà nước, bố trí nguồn vốn hỗ trợ địa phương thực hiện Dự án; theo dõi, giám sát thực hiện đầu tư đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu và hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 các Vụ: TKTH, ĐP, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4b). Hiền (21)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 255/TTG-KTN đề nghị bổ sung Dự án đê chắn sóng, nạo vét luồng cửa sông Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào Danh mục dự án thuộc nguồn vốn Chương trình đê biển và tăng vốn bố trí ngày 22/02/2011 cho Chương trình đê biển của tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.558

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228