Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2381/VPCP-QHQT ngày 15/05/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc dự án "Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright"

Số hiệu: 2381/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 15/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2381/VPCP-QHQT
V/v dự án “Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright”

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư,
 Tài chính, Công an,
 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2170/BKH-KTĐN ngày 14 tháng 4 năm 2003) về dự án “Chương trình đào tạo Fulbright” do tổ chức HIID (Hoa Kỳ) viện trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3128/VPCP-QHQT ngày 10 tháng 6 năm 2002 của Văn Phòng Chính Phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao đàm phán với HIID để hoàn thiện hồ sơ Dự án giai đoạn II và theo các kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn số 2170/BKH-KTTĐN ngày 14 tháng 4 năm 2003.

- Trong thời gian hoàn chỉnh hồ sơ Dự án, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với HIID triển khai tiếp một số hoạt động của năm 2002 đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2381/VPCP-QHQT ngày 15/05/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc dự án "Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.761
DMCA.com Protection Status