Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 234/CP-DK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 234/CP-(Đã ký)
Về việc thu chênh lệch giá đối với các sản phẩm sản xuất tại nhà máy chế biến khí dinh cố

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 234/CP-DK NGÀY 5 THÁNG 03 NĂM 2002 VỀ VIỆC THU CHÊNH LỆCH GIÁ ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN KHÍ DINH CỐ

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Ban vật giá Chính phủ,
- Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Xét đề nghị của Ban Vật giá Chính phủ (công văn số 1049/BC-BVGCP ngày 13 tháng 12 năm 2001), Bộ Tài Chính (công văn số 11246 TC/TCT ngày 23 tháng 11 năm 2001) và của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (công văn số 103/CV-TCKT ngày 08 tháng 01 năm 2002) về việc thu chênh lệch giá đối với các sản phẩm sản xuất tại nhà máy chế biến khí Dinh Cố, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thu chênh lệch giữa giá bán và giá đảm bảo kinh doanh các sản phẩm khí năm 2001 của Nhà máy chế biến khí Dinh Cố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Số tiền chênh lệch giá, sau khi đã thực hiện đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước năm 2001 theo quy định, được đưa vào một tài khoản riêng của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam mở tại kho bạc Nhà nước, để bù đắp cho dự án Nhà máy sản xuất phân đạm Phú Mỹ khi đi vào sản xuất.

Giao Bộ tài chính hướng dẫn, giám sát việc thu và sử dụng khoản tiền trên theo đúng quy định.

2. Giao Ban Vật giá Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý giá thích hợp từ năm 2002 đối với các sản phẩm khí nêu trên (gồm cả giá khí ẩm), trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 234/CP-DK ngày 05/03/2002 của Chính phủ về việc thu chênh lệch giá đối với các sản phẩm sản xuất tại nhà máy chế biến khí Dinh Cố

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.431

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!