Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2320/BNN-KH triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về xây dựng chương trình kế hoạch giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2320/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 26/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2320/BNN-KH
V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về xây dựng chương trình kế hoạch giai đoạn 2011 - 2015

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Công văn số 3512/BKHĐT-KTĐP&LT ngày 21/5/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về xây dựng kế hoạch 2011 - 2015 và kiện toàn tổ chức điều phối, Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau:

1. Đề xuất chương trình, kế hoạch điều phối thực hiện các quy hoạch, dự án, công trình có tính đột phá hoặc liên kết vùng và các chuyên đề quan trọng cấp bách của ngành giai đoạn 2012 - 2015 (có biểu mẫu đính kèm).

2. Kiện toàn lại tổ chức và bổ sung chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ điều phối của Bộ giai đoạn 2011 - 2015

2.1. Đề nghị bổ sung Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu làm Ủy viên Ban Chỉ đạo Điều phối phát triển các vùng Kinh tế trọng điểm quốc gia (thay thế Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần trong danh sách thành viên Ban Chỉ đạo tại Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 28/9/2004).  

2.2. Danh sách thành viên Tổ điều phối Bộ Nông nghiệp và PTNT:

- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu, Tổ trưởng;

- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Trang Hiếu Dũng, Tổ phó.

- Các tổ viên:

+ Vũ Ngọc Tân, CVC, tổng hợp chung, đầu mối điều phối các hoạt động liên quan các Vùng KTTĐ;

+ Phạm Quang Minh CV, theo dõi, tổng hợp VKTTĐ Bắc Bộ;

+ Ngô Trường Sơn CV, theo dõi, tổng hợp VKTTĐ Miền Trung;

+ Trần Hoàng Hiệp CV, theo dõi, tổng hợp VKTTĐ phía Nam;

+ Phan Tiểu Long CV, theo dõi, tổng hợp VKTTĐ vùng Đồng bằng SCL.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để bc);
- Bộ trưởng (để bc);
- Lưu VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

CHƯƠNG TRÌNH

KẾ HOẠCH ĐIỀU PHỐI PHÁT TRIỂN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
(Biểu kèm theo công văn số 2320/BNN-KH ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Tên đề án/dự án/chuyên đề

Tên đề án nội dung đề án/dự án/chuyên đề

Thời gian thực hiện (…/năm …/năm …)

Cơ quan phối hợp

Cấp phê duyệt

Ghi chú

1

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống sông Nhuệ

Cấp nước, tiêu nước, chống ngập úng khu vực nội thành thành phố Hà Nội và các khu vực lân cận

2014 - 2024

TP. Hà Nội

Bộ NN&PTNT

 

2

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Đuống

Cải tạo hệ thống, bảo đảm tưới 34.024 ha

2014 - 2019

Tỉnh Bắc Ninh

Bộ NN&PTNT

 

3

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải

tưới, tiêu

2013 - 2020

Các tỉnh liên quan

Bộ NN&PTNT

 

4

Dự án Quản lý thiên tai Việt Nam

Phòng, chống thiên tai

2012 - 2016

Các tỉnh

Bộ NN&PTNT

 

5

Hồ chứa nước Đồng Mít

Cấp nước, phát điện

2014 - 2019

Tỉnh Bình Định

Bộ NN&PTNT

 

6

Sửa chữa, nâng câp các công trình thủy lợi Miền Trung

Cấp nước tưới

2013 - 2018

Các tỉnh vùng dự án

Bộ NN&PTNT

 

7

Dự án chống ngập mặn TP. Hồ Chí Minh

Tiêu nước, chống ngập úng thành phố

2011 - 2015

TP. HCM

Bộ NN&PTNT

 

8

Dự án Phước Hòa giai đoạn 2

Tưới, cấp nước

2011 - 2014

Các tỉnh vùng dự án

Bộ NN&PTNT

 

9

Dự án quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ lụt và hạn hán tiểu vùng sông Mê Công mở rộng

Phòng chống thiên tai

2012 - 2016

Các tỉnh vùng dự án

Bộ NN&PTNT

 

10

Hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Cấp nước thủy sản

2012-2015

Các tỉnh vùng dự án

Bộ NN&PTNT

 

11

Quản lí thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn Đồng Bằng sông Cửu Long

Tưới, tiêu, thoát lũ

2011 -2016

Các tỉnh vùng dự án

Bộ NN&PTNT

 

12

Cụm công trình Cái Lớn - Cái Bé

Kiểm soát mặn, giữ ngọt

2014 - 2020

Các tỉnh vùng dự án

Bộ NN&PTNT

 

13

Đề án đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản vào thị trường Trung Quốc

Nghiên cứu thị trường nông sản Trung Quốc; đề xuất các giải pháp và chương trình đầu tư phát triển hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc

2012 - 2015

Bộ Công thương, các tỉnh vùng KTTĐ

Bộ NN&PTNT

 

14

Đề án “Đẩy mạnh xuất khẩu rau sạch vào thị trường Đông Bắc Á”

Nghiên cứu thị trường Đông Bắc Á; đề xuất các giải pháp và chương trình đầu tư phát triển hỗ trợ xuất khẩu rau sạch của Việt Nam sang thị trường Đông Bắc Á.

2012 - 2015

Bộ Công thương, các tỉnh vùng KTTĐ

Bộ NN&PTNT

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2320/BNN-KH triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về xây dựng chương trình kế hoạch giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.509

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9