Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2288/VPCP-QHQT ngày 02/05/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia Triển lãm EXPO 2005 tại Nhật Bản

Số hiệu: 2288/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 02/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2288/VPCP-QHQT
V/v Tham gia Triển lãm EXPO 2005 tại Nhật Bản

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Bộ Văn hoá và Thông tin,
- Bộ Thương mại,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Thương mại (công văn số 0748/TM-XTTM ngày 06 tháng 3 năm 2002); ý kiến của Bộ Văn hoá và Thông tin (công văn số 1623/VHTT-VHTTCS ngày 17 tháng 4 năm 2002) về việc tham gia EXPO 2005 AICHI, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc việc Việt Nam tham gia Triển lãm EXPO 2005 AICHI, tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 25 tháng 9 năm 2005.

- Giao Bộ Văn hoá và Thông tin làm cơ quan đầu mối, căn cứ vào nội dung của các tiểu đề để phối hợp với các cơ quan liên quan lập đề án tham gia Triển lãm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Văn hoá và Thông tin, Bộ Thương mại và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2288/VPCP-QHQT ngày 02/05/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia Triển lãm EXPO 2005 tại Nhật Bản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.779
DMCA.com Protection Status