Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2215/BNN-TCCB năm 2013 tham gia ý kiến Dự thảo Điều lệ của Hiệp hội Điều Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2215/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 04/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2215/BNN-TCCB
V/v tham gia ý kiến Dự thảo Điều lệ của Hiệp hội Điều Việt Nam

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Văn bản số 2071/BNV-TCPCP ngày 14/6/2013 của Bộ Nội vụ Về việc lấy ý kiến tham gia Điều lệ của Hiệp hội Điều Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cơ bản nhất trí với bản Dự thảo Điều lệ của Hiệp hội Điều Việt Nam.

2. Một số ý kiến tham gia cụ thể:

a) Về Khoản 2, Điều 12 dự thảo Điều lệ: Đề nghị giải trình thêm sự cần thiết của việc quy định: "Đại hội toàn toàn thể hội viên được triệu tập khi số lượng hội viên của Hiệp hội ít hơn 200 (hai trăm). Đại hội Đại biểu được triệu tập khi số lượng hội viên nhiều hơn 200 (hai trăm)" vì số lượng hội viên của Hiệp hội có thể thay đổi;

b) Về Khoản 4, Điều 12 dự thảo Điều lệ: Đề nghị bỏ toàn bộ đoạn văn bản:

"Khi cần thiết, theo yêu cầu của trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức hoặc 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban chấp hành đề nghị, hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu" vì đã quy định ở Khoản 1 Điều này;

c) Về Khoản 5, Điều 12 dự thảo Điều lệ: Đề nghị biên tập lại như sau:

"Đại diện chính thức của hội viên nếu không tham gia Đại hội được thì ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện đơn vị mình tham gia. Người được ủy quyền có quyền hạn và trách nhiệm tại Đại hội như đại biểu chính thức".

Đề nghị Quý Bộ rà soát, tổng hợp và ban hành theo quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TCCB (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2215/BNN-TCCB năm 2013 tham gia ý kiến Dự thảo Điều lệ của Hiệp hội Điều Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.536

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242