Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2210/VPCP-KTTH ngày 26/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc quỹ đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Số hiệu: 2210/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 26/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2210/VPCP-KTTH
V/v quỹ đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Về đề nghị của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 27/UBCK-QLKD ngày 04 tháng 3 năm 2002, về việc cho phép quỹ The Vietnam Frontier Fund tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Quỹ VietNam Frontier Fund được tham gia đầu tư Chứng khoán tại Việt Nam. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước căn cứ quy định của Nghị định 48/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ giải quyết các thủ tục cho Quỹ hoạt động đầu tư theo đúng quy định.

2. Giao Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế chính sách chống đầu cơ trong hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán để có căn cứ xem xét cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, kinh doanh chứng khoán ở thị trường chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam tại Quyết định 139/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2210/VPCP-KTTH ngày 26/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc quỹ đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.914
DMCA.com Protection Status