Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc trả lời thực hiện Nghị quyết số 16/2001/NQ-CP

Số hiệu: 216/BTCCBCP-TCBC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ Người ký: Thang Văn Phúc
Ngày ban hành: 04/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 216/BTCCBCP-TCBC
Về việc trả lời thực hiện Nghị quyết số 16/2001/NQ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2001

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Sau một thời gian triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2001 của Chính phủ, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ đã nhận được công văn và đơn, thư của các tổ chức, cá nhân hỏi hoặc xin ý kiến trong quá trình thực hiện. Sau khi nghiên cứu và trao đổi với các cơ quan liên quan, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trả lời những vấn đề chung mà các tổ chức, cá nhân quan tâm như sau:

1. Cán bộ, công chức trong diện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP, được cơ quan có thẩm quyền cho nghỉ việc thì căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, hoàn cảnh của mỗi người để lựa chọn một trong hai chế độ nghỉ việc sau đây cho phù hợp:

a. Nghỉ việc, chờ đến khi đủ tuổi đời thì được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, quy định tại Điều 28, Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ.

b. Ngay sau khi nghỉ việc, hưởng chế độ thôi việc một lần quy định tại điểm 2.4, mục 2, phần III, Thông tư liên tịch số 73/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC, ngày 28/12/2000 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP. Tức là hưởng một lần cả 3 chế độ thôi việc theo Nghị định số 12/CP, Nghị định số 96/1998/NĐ-CP và Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP của Chính phủ. Không có trường hợp cá biệt vừa hưởng chế độ thôi việc, lại vừa nghỉ chờ đến khi đủ tuổi đời hưởng chế độ hưu trí hoặc thực hiện giám định y khoa để đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định tại Điều 26 Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ.

2. Tỷ lệ % lương hưu của những người về hưu trước tuổi theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội của mỗi người, quy định tại Nghị quyết số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ.

3. Những người được về nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP được áp dụng chế độ nâng bậc lương sớm quy định tại Thông tư số 12/TT-TCCP, ngày 24 tháng 12/1998 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ. Không áp dụng nâng lương sớm đối với những trường hợp nghỉ thôi việc theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trả lời để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện.

 

 

Thang Văn Phúc

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc trả lời thực hiện Nghị quyết số 16/2001/NQ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.484

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139