Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2145/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2145/TCHQ-GSQL
V/v: đặt gia công tại nước ngoài.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Công ty Dệt May Thành Công

Trả lời công văn số 166/CV-05 ngày 25/5/2005 của Quý Công ty về đề nghị được miễn xuất trình văn bản xác nhận của Bộ quản lý chuyên ngành theo Quyết định 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 khi làm thủ tục hải quan để đặt gia công ở nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp xuất trình “văn bản xác nhận của Bộ quản lý chuyên ngành xác nhận công đoạn đặt gia công ở nước ngoài, trong nước chưa thực hiện được hoặc chưa đảm bảo yêu cầu về chất lượng” khi làm thủ tục tiếp nhận hợp đồng đặt gia công ở nước ngoài phù hợp với quy định tại công văn số 584/CP-KTTH ngày 07/6/1999 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thương mại tại Thông tư 26/1999/TT-BTM ngày 19/8/1999 đối với trường hợp đặt gia công 1 công đoạn của sản phẩm ở nước ngoài, sau đó nhập khẩu sản phẩm trở lại Việt Nam.

Đối với trường hợp nêu tại công văn số 166/CV-05 ngày 25/5/2005 dẫn trên, Công ty đặt gia công ở nước ngoài, sau đó sản phẩm gia công không nhập khẩu trở lại Việt Nam nên không phải có văn bản xác nhận trên đây của Bộ quản lý chuyên ngành.

Tổng cục Hải quan xin trả lời để Quý Công ty được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TC
- Cục HQ các tỉnh, TP.
- Bộ TM
- Bộ CN (phối hợp)
- Lưu: VT; GSQL (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2145/TCHQ-GSQL ngày 03/06/2005 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị được miễn xuất trình văn bản xác nhận của Bộ quản lý chuyên ngành khi làm thủ tục hải quan để đặt gia công ở nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.333

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!