Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2136/VPCP-QHQT ngày 24/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về Dự án Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Việt Nam - Singapore

Số hiệu: 2136/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 24/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2136/VPCP-QHQT
V/v Dự án Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Việt Nam - Singapore

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2347 BKH/KTĐN ngày 16 tháng 4 năm 2002) về việc Dự án hỗ trợ kỹ thuật do Chính phủ Singapore tài trợ, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chính phủ Singapore hỗ trợ thực hiện giai đoạn II Dự án Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Việt Nam - Singapore tại tỉnh Bình Dương, từ tháng 01 năm 2003 đến tháng 12 năm 2005. Trước khi thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giai đoạn I.

Cho phép gia hạn cho phía Singapore tiếp tục quản lý, điều hành Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Việt Nam - Singapore trong giai đoạn mở rộng và chuyển giao quyền quản lý, điều hành Trung tâm này cho phía Việt Nam từ ngày 31 tháng 12 năm 2005.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2136/VPCP-QHQT ngày 24/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về Dự án Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Việt Nam - Singapore

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.624
DMCA.com Protection Status