Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 212/BTCCBCP-TCCB ngày 11/07/2002 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn kỷ niệm ngày truyền thống ngành tổ chức nhà nước

Số hiệu: 212/BTCCBCP-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ Người ký: Đặng Quốc Tiến
Ngày ban hành: 11/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 212/BTCCBCP-TCCB
V/v hướng dẫn tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2002

 

Kính gửi:

- Vụ (Ban) Tổ chức - Cán bộ các Bộ, cơ quan Nhà nước
- Ban Tổ chức chính quyền các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

 

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 17/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước và công văn số 3504/VPCP-TCCB ngày 27/6/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ nhất ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước vào ngày 28/8/2002 tại Hà Nội, để tổng kết quá trình 57 năm xây dựng và trưởng thành, đón nhận phần thưởng của Đảng và Nhà nước trao cho ngành, biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển ngành Tổ chức nhà nước.

Để tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn rõ thêm một số điểm sau đây:

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Giáo dục sâu rộng về truyền thống của ngành Tổ chức nhà nước, nâng cao lòng tự hào của người làm công tác Tổ chức nhà nước, động viên phong trào thi đua lao động, chấp hành kỷ luật, rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Tổ chức nhà nước.

- Biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các tập thể và cá nhân, có thành tích cống hiến cho việc xây dựng và phát triển ngành Tổ chức nhà nước, gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước kỷ luật của cơ quan, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức làm công tác Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng và phát triển ngành Tổ chức nhà nước vững mạnh; góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

II- NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

- Tổ chức phổ biến Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước đến các cán bộ, công chức đã và đang làm công tác trong ngành Tổ chức nhà nước. Tuyên truyền về truyền thống xây dựng và trưởng thành của ngành Tổ chức Nhà nước (Nội dung đề cương do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ biên soạn để thống nhất tuyên truyền sẽ gửi cho các đơn vị). Trên cơ sở nội dung này, Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan Nhà nước, Ban Tổ chức chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kết hợp với quá trình phát triển của ngành mình địa phương mình, lập kế hoạch biên soạn, tuyên truyền cho phù hợp với ngành, địa phương mình.

- Tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống và gặp mặt các thế hệ đã cống hiến cho sự nghiệp Tổ chức nhà nước nhằm động viên chung, ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức nhà nước kể từ 28/8/1945; Tổ chức thăm hỏi, động viên đối với gia đình các đồng chí làm công tác Tổ chức nhà nước đã nghỉ hưu, có hoàn cảnh khó khăn hoặc đã qua đời.

- Phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước tại các đơn vị Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan Nhà nước, Ban Tổ chức chính quyền các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, phòng ban Tổ chính quyền cấp quận, huyện, thị xã.

- Phổ biến nội dung, tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu khen thưởng của Nhà nước và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương của ngành Tổ chức Nhà nước đến từng cán bộ, công chức đã và đang làm công tác Tổ chức nhà nước.

- Nhân dịp Lễ kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống của Ngành Tổ chức Nhà nước 28/8/2002 tại Hà Nội, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ sẽ tiến hành trao tặng Huân chương Lao động cho một số cá nhân và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị có 3 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (1999-2001), Kỷ niệm Chương "Vì sự nghiệp Ngành Tổ chức Nhà nước" đối với cán bộ, công chức đã và đang công tác trong các cơ quan Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan Nhà nước, Ban Tổ chức chính quyền các tỉnh, thành phố, các phòng, ban Tổ chức cấp quận huyện, thị và các đơn vị thuộc Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ đã có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tổ chức nhà nước, có đủ tiêu chuẩn xét tặng như (điều 4) của Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương. Theo các nội dung của Quy chế, Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan Nhà nước ở Trung ương, Ban Tổ chức chính quyền các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương tiến hành lập hồ sơ và danh sách khen thưởng gửi Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ từ tháng 7 đến 20 tháng 8 năm 2002.

- Sau khi xem xét duyệt danh sách trình của các đơn vị Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ sẽ chuyển Kỷ niệm Chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước" về cho các Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ cơ quan nhà nước ở Trung ương và Ban Tổ chức chính quyền các cấp tỉnh, để trao cho những Người được tặng. Quy trình xem xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước" đợt đầu được tiến hành đến hết năm 2002.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan nhà nước ở Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo việc tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước bảo đảm đúng mục đích yêu cầu, thiết thực, có hiệu quả tiết kiệm. Sau lần tổ chức kỷ niệm này sẽ rút kinh nghiệm để các lần tổ chức sau được tốt hơn./.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đặng Quốc Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 212/BTCCBCP-TCCB ngày 11/07/2002 ngày 11/07/2002 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn kỷ niệm ngày truyền thống ngành tổ chức nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.919

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.207.247.69