Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2031/VPCP-CN về việc bổ sung các Khu công nghiệp của tỉnh Hải Dương vào Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2031/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 31/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2031/VPCP-CN
V/v bổ sung các KCN của tỉnh Hải Dương vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại các văn bản số 1507/UBND-VP ngày 12 tháng 11 năm 2007 và số 13/BC-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2008; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1859/BKH-KCN&KCX ngày 19 tháng 03 năm 2008 về việc bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Hải Dương vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra lại, không phát triển khu công nghiệp trên đất nông nghiệp có năng suất ổn định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải;
- Ban QL các KCN tỉnh Hải Dương;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Website CP, các Vụ: NN, ĐP, TTBC;
- Lưu: VT, CN (5).H23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NGHIỆM
PHÓ CHỦ NGHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2031/VPCP-CN về việc bổ sung các Khu công nghiệp của tỉnh Hải Dương vào Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.813
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202