Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 201/CV.NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Trương Thanh Bình
Ngày ban hành: 19/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH SÓC TRĂNG
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/CV.NN
V/v: Qui định tạm thời về công tác quản lý giống và các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi:

Chi cục Thú y Sóc Trăng; Chi cục Nuôi trồng thủy sản Sóc Trăng; Thanh trở ra sở NN&PTNT Sóc Trăng.

Căn cứ Luật Thủy sản 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003.

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004, và NĐ số 33/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.

Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004.

Căn cứ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

Căn cứ Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 của Bộ trưởng BNN về Ban hành Quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống Thủy sản.

Hiện nay toàn tỉnh có khoản 12 cơ sở sản xuất giống, 200 cơ sở kinh doanh giống thủy sản. Thời gian qua việc quản lý các cơ sở này còn nhiều bất cập do một số chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong ngành còn trùng lập, chưa được cụ thể. Trong lúc chờ Bộ NN ban hành hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ quản lý giống cụ thể cho từng đơn vị, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước hiệu quả và hạn chế chồng chéo đối với các cơ sở sản xuất và kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Giám đốc sở NN&PTNT Sóc Trăng phân công nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng trong ngành như sau:

1. Chi cục Thú y:

- Tổ chức kiểm dịch giống thủy sản lưu thông qua tỉnh. (Bảo đảm tất cả lượng giống vào tỉnh hoặc lưu thông qua tỉnh đều được kê khai kiểm dịch; Thông báo các qui định về kiểm dịch giống cho toàn bộ các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, các nhà cung cấp giống vào tỉnh hoặc lưu thông qua tỉnh).

- Kiểm dịch mầm bệnh, dịch bệnh các giống thủy sản trước khi xuất xưởng khỏi nơi sản xuất.

- Kiểm tra và chứng nhận đạt quy chuẩn vệ sinh thú y đối với cơ sở sản xuất giống thủy sản.

- Thẩm định điều kiện an toàn dịch bệnh đối với các cơ sở sản xuất giống thủy sản.

2. Chi cục Nuôi trồng Thủy sản:

- Đề xuất xây dựng chính sách, chương trình phát triển giống thủy sản tại địa phương.

- Tham mưu giúp sở chỉ đạo thực hiện Chương trình giống thủy sản; quản lý chất lượng giống thủy sản, giám sát, kiểm tra khảo nghiệm, kiểm nghiệm giống thủy sản mới.

- Xác nhận công bố chất lượng: Tổ chức kiểm tra chất lượng giống thủy sản ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống trên địa bàn tỉnh (tiêu chuẩn trại giống, điều kiện sản xuất giống, tiêu chuẩn giống bố mẹ, kiểm soát bệnh giống thủy sản trước khi xuất trại, buộc phải có giấy kiểm dịch hoặc giấy chứng nhận kê khai kiểm dịch do cơ quan thú y tỉnh cấp thì mới cấp giấy chứng nhận chất lượng giống).

- Hướng dẫn người sản xuất ghi nhãn hàng hóa (thực hiện theo NĐ 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa).

 - Hướng dẫn thực hiện các quy chuẩn quốc gia về giống thủy sản; qui trình quy phạm, kỹ thuật công nghệ về giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh; di giống, thuần hóa giống, bảo tồn, chọn giống…

- Thẩm định, kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản đối với các đại lý kinh doanh giống (căn cứ điều 11 NĐ 59/NĐ-CP ngày 04/5/2005, qui định số 14/QĐ-STS ngày 09/01/2007 của Sở TS nay là sở NN&PTNT).

3. Thanh tra sở:

Thanh tra sở xây dựng kế hoạch thanh tra định kỳ, đột xuất hoặc kế hoạch phối hợp với  các đơn vị chức năng liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản trên toàn tỉnh, tập trung các nội dung: Điều kiện của các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản; Thực hiện quy trình kỹ thuật bắt buộc áp dụng; Nguồn giống bố mẹ được dùng để sinh sản nhân tạo; Sử dụng đàn giống bố mẹ để sản xuất giống thương phẩm; Phương pháp sản xuất giống; Chất lượng giống sản xuất; Nhãn mác: chấp hành các qui định về vệ sinh thý y, môi trường, kiểm dịch…. Kiểm tra các đơn thư tố cáo của khách hàng có liên quan đến sản xuất giống tại địa phương.

Các đơn vị tiến hành triển khai thực hiện, hàng tháng báo cáo về sở.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HC.

GIÁM ĐỐC
Trương Thanh Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 201/CV.NN ngày 19/03/2009 Qui định tạm thời về công tác quản lý giống và cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.142

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152