Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1993/QLCL-KN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 21/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1993/QLCL-KN
V/v thẩm định danh mục thiết bị kiểm nghiệm

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1,2,3,4,6.

Để xem xét, phê duyệt danh mục trang thiết bị kiểm nghiệm, đề nghị dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển khí sinh học (QSEAP) tài trợ, Cục sẽ tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định được thành lập theo Quyết định số 358/QĐ-QLCL ngày 21/10/2011 của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Quyết định kèm theo) với kế hoạch như sau:

1. Thời gian, địa điểm: sáng ngày 27/10/2011, bắt đầu từ 8h00 tại Hội trường Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.

2. Thành phần:

- Thành viên Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 358/QĐ-QLCL ngày 21/10/2011.

- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật của các Trung tâm vùng 1, 3, 6.

3. Nội dung và chương trình làm việc: theo Phụ lục kèm theo.

Để chuẩn bị cho cuộc họp nêu trên, Cục yêu cầu:

- Các Trung tâm vùng 1, 3, 6 chuẩn bị báo cáo đề xuất danh mục trang thiết bị, các yêu cầu kỹ thuật và đánh giá hiệu quả đầu tư so với chức năng nhiệm vụ và yêu cầu quản lý của đơn vị; cử cán bộ theo đúng thành phần để tham dự cuộc họp và thực hiện các nội dung theo phân công tại Phụ lục kèm theo.

- Kinh phí: chi phí đi lại, công tác phí cho các cán bộ tham gia cuộc họp do các đơn vị cử cán bộ tự chi trả từ nguồn phí và lệ phí được để lại.

Yêu cầu các đơn vị lưu ý, thực hiện tốt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Lê Bá Anh (để biết);
- Phòng Tài chính;
- Văn phòng;
- Lưu VT, KN.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số 1993/QLCL-KN ngày 21/10/2011)

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DANH MỤC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT THIẾT BỊ KIỂM NGHIỆM

STT

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

1.

8h00 - 8h15

Khai mạc

Chủ tịch hội đồng

2.

8h15 - 8h45

TTV1 báo cáo

TTV 1

3.

8h45 - 9h15

Ý kiến của Hội đồng về báo cáo của TTV1

Hội đồng

4.

9h15 - 10h00

TTV3 báo cáo

TTV3

5.

10h00 - 10h30

Ý kiến của Hội đồng về báo cáo của TTV3

Hội đồng

6.

10h30 - 11h15

TTV6 báo cáo

TTV6

7.

11h15 - 11h45

Ý kiến của Hội đồng về báo cáo của TTV6

Hội đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1993/QLCL-KN ngày 21/10/2011 thẩm định danh mục thiết bị kiểm nghiệm do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.820

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!